Zatruta Odra: Naukowcy z Katowic pokażą wyniki badań laboratoryjnych

2022-08-17 16:21

Naukowcy z Katowic prowadzą niezależne badanie jakości wody w Odrze. Ujawnią opinii publicznej dane o zatrutej Odrze z początku katastrofy ekologicznej. Dzisiaj w województwie śląskim się normalizuje – informują Wody Polskie.

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego mają już częściowo wykonane badania jakości wody, którą pobrali do analizy w czasie swojego spływu badawczego pod hasłem "Czysta Odra – Why Not" organizowany był wspólnie z fundacją Why Not. Odbywał się w dniach 15-24 lipca 2022 r. wraz z badaczami Uniwersytetu Szczecińskiego i przeprowadzili badania Odry na odcinku od Ostrawy do Szczecina.

- Obecnie prowadzone są analizy chemiczne próbek wody, których wyniki wraz z analizą zostaną upublicznione w najbliższym czasie przez Uniwersytet Śląski. Dzięki przeprowadzonym pomiarom możliwe będzie ustalenie, czy już w połowie lipca w Odrze występowały niebezpieczne substancje, a także czy parametry wody wskazywały na zagrożenie dla żywych organizmów – poinformowała Małgorzata Poszwa z Uniwersytetu Śląskiego.

Zatruta Odra: czym została skażona?

Celem wyprawy badawczej była kompleksowa analiza stanu rzeki. Dokonywano pomiarów fizykochemicznych wody w rzece przy użyciu wieloparametrowych sond zanurzeniowych, mierząc m.in.: stężenie tlenu rozpuszczonego, stężenie chlorków, pH, potencjał REDOX, przewodność, mętność, chlorofil fikocyjaniny. Wówczas jeszcze nikt oficjalnie nie wiedział o zatruciu Odry.

Dodatkowo, w wybranych miejscach pobrano próby wody do analizy w akredytowanych laboratoriach, materiał do zbadania okrzemków (glonów), a także prowadzono pomiary przepływu, pionowego rozkładu prędkości wody oraz przekrojów poprzecznych koryta Odry.

Dzięki prowadzonym analizom możliwe będzie dokonanie oznaczeń laboratoryjnych obejmujących następujące wskaźniki: ogólne substancje rozpuszczone, stężenie: siarczanów, chlorków, ortofosforanów, azotu amonowego, azotu azotanowego, chromu (VI), arsenu, antymonu, wapnia, magnezu, sodu, żelaza, manganu, cynku, kadmu, ołowiu, chromu, miedzi, niklu, kobaltu, baru, boru, berylu, glinu, wanadu, molibdenu, srebra, talu, tytanu i cyny oraz azotu metodą Kjeldahla i fosforu ogólnego, indeks oleju mineralnego, zasadowość ogólna.

Naukowcy mają nadzieję, że tak szerokie badanie wody da odpowiedź na pytanie, co spowodował zatrucie Odry.

Kanał Gliwicki: piana się wypłukuje

Tymczasem w środę o godz. 15 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że sytuacja na ciekach i drogach wodnych regionu Górnej Odry pozostaje stabilna. W ciągu ostatniej doby nie odnotowano na nich przypadków śniętych ryb. Potwierdzają to także wędkarze i obserwatorzy przyrody.

Służby Wód Polskich w Gliwicach kontynuują prowadzenie stałego monitoringu wód Odrzańskiej Drogi Wodnej i wpływających do niej cieków. Wzmożonej obserwacji poddane są szczególnie zachowania ryb i innych występujących w nich organizmów żywych, zwłaszcza w okolicach występujących na rzekach i kanałach stopni wodnych i śluz.

Nie ma już praktycznie śladu po pianie w Kanale Gliwickim, która gromadziła się w ogromnych ilościach wokół śluzy. Piana została wypłukana przez wodę, która dopływa do kanału głównie z rzeki Kłodnicy i zbiorniki Dzierżno Małe i Dzierżno Duże.

Pracownicy Wód Polskich w Gliwicach pozostają w kontakcie z regionalnymi służbami, w tym przede wszystkim policją, strażą pożarną, Wojewódzkimi Inspektoratami Ochrony Środowiska i Powiatowymi Inspekcjami Weterynaryjnymi. Współpracują z nimi również w zakresie organizowanych rejsów kontrolnych po Kanale Gliwickim oraz inspekcji znajdujących się w regionie zbiorników wodnych, zarówno od strony wody, jak i przy użyciu drona. Kontynuowana jest również kontrola usytuowanych na brzegach rzek i kanałów wylotów, w zakresie posiadanych zgód wodnoprawnych oraz sposobów ich funkcjonowania.

W województwie śląskim do akcji zaangażowani są m.in. strażacy w Gliwic, który patrolują odcinek Kanały Gliwickiego.

- Prowadzimy patrole dwa razy dziennie na odcinku od śluzy Łabędy do granicy województwa śląskiego i opolskiego. Strażacy obserwują, czy nie ma gdzieś śniętej ryby lub wycieku substancji. Takich incydentów nie zanotowaliśmy – mówi kpt Damian Dudek, oficer prasowy komendanta PSP w Gliwicach.

Wody Polskie czekają na zgłoszenia

Wody Polskie w Gliwicach zwracają uwagę, że wszelkie przypuszczenia zanieczyszczenia wód każdy obserwator może i powinien zgłaszać odpowiednim służbom w tym wojewódzkim inspektoratom ochrony środowiska poprzez całodobowy telefon alarmowy: WIOŚ w Katowicach, nr: 539 344 130 oraz adres e-mail: dyzur@katowice.wios.gov.pl; WIOŚ w Opolu, nr: 606 605 052. Im wcześniej inspektorzy podejmą swoje działania tym efektywniejsze będą ich rezultaty.

Kto zatruł Odrę? Trwają poszukiwania sprawcy ekologicznej katastrofy
Nasi Partnerzy polecają
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE