Renta alkoholowa idzie w górę

i

Autor: Shutterstock

Wiadomości

Renta alkoholowa 2024. To darmowe świadczenie tylko dla wybranych. Można dostać dużą kasę

Od 1 marca stawka renty alkoholowej idzie w górę. Ze świadczenia mogą korzystać osoby, które mają stwierdzoną chorobę alkoholową i są niezdolne do pracy. O ile podniesiona została kwota renty w porównaniu z dniem 1 stycznia?

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać rentę alkoholową?

Renta alkoholowa to świadczenie przyznawane jest osobom, które straciły zdolność do wykonywania pracy z powodu choroby alkoholowej. Jednak by ZUS wypłacił pieniądze, należy spełnić kilka warunków.

Zgodnie z wytycznymi ZUS osoba ubiegająca się o rentę alkoholową musi też spełniać następujące warunki:

  • mieć orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy,
  • niezdolność musiała nastąpić w czasie okresów składkowych albo nieskładkowych określonych w ustawie emerytalnej,
  • mieć odpowiedni staż ubezpieczenia.

Decyzja o przyznaniu renty podejmowana jest przez orzecznik oraz komisję lekarską. Warto podkreślić, że może być ona udzielona na określony czas lub bezterminowo.

Ile wynosi renta dla alkoholika?

Do 29 lutego 2024 roku świadczenie wynosi 1588 zł brutto dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i 1191 zł dla osób częściowo niezdolnych. Jednak od 1 marca kwota świadczenia wzrosła. Wraz z początkiem nowego miesiąca po waloryzacji, renta alkoholowa wzrośnie odpowiednio do 1780,96 zł brutto i 1335,72 zł brutto.

Jak czytamy na łamach Prawo.pl, w wyniku interpelacji poselskiej posła Jarosława Sachajki (Kukiz’15), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) poinformowało, że na renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobami związanymi z chorobą alkoholową z ubezpieczeń społecznych tylko w 2022 roku wydaliśmy 53,1 mln zł.

W tym okresie renty w maksymalnej wysokości 1588 zł pobierało 3 tys. Osób. Średni wiek osób, które w 2022 r. otrzymały orzeczenie pierwszorazowe wynosił 51,2 roku - otrzymało je 510 mężczyzn i 194 kobiety - podał MRPiPS.

Jak otrzymać rentę alkoholową?

Wniosek o rentę alkoholową należy złożyć osobiście, pocztą lub przez Internet.

Jeżeli wybieramy formę elektroniczną musimy skorzystać z serwisu PUE ZUS, a następnie założyć tam konto lub się zalogować. Następnie na stronie wybieramy zakładkę „Złożenie dokumentu” ERN i wypełniamy formularz, a także wskazujemy sposób odbioru decyzji. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie wniosku dostępnego pod zakładką „Złożenie dokumentu ZUS ERP-6”. Formularze można podpisać za pomocą podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego ePUAP.

Dokumenty określające czas zatrudnienia, stan zdrowia, a także wysokość wynagrodzeń dostarczymy pocztą lub osobiście, odwiedzając terenową jednostkę organizacyjną ZUS.

Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego - tłumaczy ZUS.

Decyzja odnośnie przyznania renty alkoholowej zostanie podjęta w ciągu 30 dni od chwili wyjaśnienia niezbędnych kwestii w ZUSie. Natomiast jeżeli nie zgadzamy się z decyzją, możemy odwołać się do sądu okręgowego.