Emeryci otrzymają czternastą emeryturę

i

Autor: pixabay

Pieniądze

Emeryci dostaną prezent z ZUS. Termin wypłaty coraz bliżej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma dla emerytów finansowy prezent. W kwietniu emeryci otrzymają dodatkowy spory zastrzyk gotówki oprócz takich świadczeń jak regularne emerytury i renty. Ile? Dokładną kwotę wraz z terminem realizacji podał ZUS. To pieniądze większe od zapowiadanych przez rząd.

ZUS poinformował emerytów o wypłatach trzynastej emerytury. Wiadomo już, kiedy to nastąpi, ale nie wiadomo, o jaką kwotę chodzi. To dosyć niespodziewana sytuacja. Trzynastka będzie dla emerytów dodatkowym źródłem pieniędzy na najpilniejsze wydatki. Trudno je jednak zaplanować, gdy nie wiadomo o jakiej kwocie mówimy.

Kiedy będzie wypłacana trzynasta emerytura w 2024 roku?

ZUS wyznaczył już datę wypłaty trzynastej emerytury. Mamy pewność, że nastąpi to w kwietniu 2024. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne emeryci dostaną razem z kwietniową emeryturą.

Zgodnie z harmonogramem Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. To właśnie w te dni środki trafią na konta bankowe seniorów lub zostaną dostarczone emerytom przez listonoszy

Ile wynosi trzynasta emerytura w 2024 roku?

ZUS opublikował ostateczną kwotę trzynastej emerytury na rękę.

Wysokość trzynastej emerytury jest równa kwocie najniższego świadczenia emerytalnego. ZUS podał, że od 1 marca 2024 r. ta kwota wynosi 1780,96 zł brutto. Na ustalenie minimalnej emerytury wpływ mają dwa czynniki:

  • przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku ubiegłym
  • tzw. inflacja emerycka

Wiadomo już, że średnie wynagrodzenie w 2023 roku wyniosło 7155,48 zł (wzrost o 1,1 proc. rok do roku). Wiadomo już, że tzw. wskaźnik inflacji emeryckiej wg danych GUS to 11,9 proc. i właśnie do tej drugiej kwoty dolicza się 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zapowiedziała, że waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie niższa niż 12,3 proc. 

Jednak ostatecznie waloryzacja wyniosła 12,12 proc., co skutkowało podniesieniem minimalnego ustawowego poziomu emerytury z 1588,44 zł do 1780,96 zł

Ostatecznie trzynasta emerytura wyniesie 1620,67 zł netto. Jest to kwota maksymalna po potrąceniu składki zdrowotnej.

Kto dostanie trzynastą emeryturę?

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dodatkowe świadczenie z programu Emerytura Plus przysługuje osobom, które w dniu 31 marca mają prawo do świadczeń określonych w ustawie o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Są to:

  • osoby pobierające emeryturę (w tym również emerytury pomostowe, emerytury okresowe, emerytury częściowe)
  • osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną czy socjalną
  • osoby uprawnione do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego

QUIZ PRL: Seniorzy mieli lepiej w PRL-u niż za PiS? Jakie mieli emerytury?

Pytanie 1 z 10
Podczas awantur w kolejkach emeryci bili się:
To koniec 13. i 14. emerytury?! On przejrzał plany rządu Tuska. "Zostaną wprasowane i znikną"
Listen on Spreaker.