ZUS

i

Autor: Archiwum SE

Finanse

ZUS czy OFE? Niebawem okienko transferowe - pierwsza taka okazja od ośmiu lat

2024-03-20 14:30

Po raz pierwszy od ośmiu lat Polacy, którzy chcą zmienić instytucję, do której ma wpływać część ich składki emerytalnej, zdecydują czy chcą, by trafiała ona od tej pory na subkonto w ZUS czy do OFE. Tzw. okienko transferowe otworzy się 1 kwietnia 2024 r.

Składki do OFE czy na subkonto w ZUS? Będzie można zdecydować

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r. każdy, kto jest uprawniony do oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych, będzie mógł zdecydować, czy chce, aby jego składki trafiały do OFE, czy też na subkonto w ZUS. 

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowany został projekt rozporządzenia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wzór oświadczenia.

Okienko transferowe pojawia się raz na cztery lata 

Składka wynosi obecnie łącznie 19,52 proc., z czego 12,22 proc. trafia na konto w ZUS, 4,38 proc. na subkonto w ZUS, a 2,92 proc. - zależnie od naszej decyzji - do OFE lub na subkonto w ZUS.

Co cztery lata, w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca, członek OFE lub osoba, której ZUS ewidencjonuje składkę na subkoncie, może złożyć do ZUS pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego (np. z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu czy podpisem zaufanym, podpisem osobistym) oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE.

I to począwszy od składki opłaconej za lipiec danego roku lub oświadczenie o zewidencjonowaniu składki na subkoncie w ZUS, począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym złożono wniosek.

Polacy po raz pierwszy od ośmiu lat będą mogli zmienić wcześniejszą decyzję. Poprzednie tzw. okienko transferowe, w którym członkowie OFE mogli zdecydować o sposobie przekazywania części składki na ubezpieczenie emerytalne odbyło się w 2016 r. To zaplanowane na 2020 rok nie odbyło się przez pandemię. 

Szansa dla tych, którzy podjęli pierwszą pracę i nie przystąpili wówczas do OFE

Kto po podjęciu pierwszej pracy nie przystąpił do OFE będzie miał taką możliwość w terminie czterech miesięcy od daty złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE - czytamy w uzasadnieniu projektu na RCL.

Centralny Rejestr Członków OFE w ZUS podaje, że na 30 września 2023 r. odnotowano 14,6 mln członków OFE. Uwaga! Okienko transferowe jest tylko dla chętnych. Jeżeli nie będziemy zmieniać decyzji, to nie musimy składać deklaracji. 

Quiz PRL. Emeryci w PRL-u, czyli wesołe jest życie staruszka

Pytanie 1 z 10
W którym roku wszedł w życie dekret o organizacji ubezpieczeń społecznych?
QUIZ PRL. Emeryci w PRL-u 10