PGG kontra Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla. Sprawa trafiła do UOKiK

i

Autor: Archiwum PGG kontra Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla. Sprawa trafiła do UOKiK

Węgiel

PGG kontra Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla. Sprawa trafiła do UOKiK

We wtorek 6 lutego Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla złożyła do UOKiK zawiadomienie przeciwko Polskiej Grupie Górniczej. PIGSW oskarża ich m.in. o stosowanie cen poniżej kosztów produkcji oraz o odmowę dostaw węgla.

Bitwa na rynku węgla. Sprawę rozstrzygnie UOKiK?

To nie jest dobry czas dla Polskiej Grupy Węglowej. Po tym, jak niedawno spółka PGG Silesia zarzuciła PGG stosowanie dumpingu, teraz do akcji wkroczyła Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla, która we wtorek, 6 lutego, złożyła zawiadomienie do UOKiK.

W ocenie Izby, począwszy od 2022 r. PGG konsekwentnie stosuje antykonkurencyjne praktyki stanowiące nadużycie pozycji dominującej. Poprzez stosowanie cen poniżej kosztów produkcji oraz odmowę dostaw węgląa, PGG przeciwdziała ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji na rynku węgla opałowego (art. 9 ust. 2 pkt 5 u.o.k.k.) - podkreśla PIGSW w swoim oświadczeniu. 

Izba oczekuje od UOKiK między innymi wydania decyzji zabezpieczających w w toku postępowania wszczętego przez Prezesa UOKiK wraz z nakazaniem podjęcia przez PGG określonych kroków w celu zaniechania stosowania praktyki zaniżania cen węgla i odmów jego dostawy. 

Na tym zresztą PIGSW nie poprzestaje, bowiem już od dłuższego czasu włączyła się w walkę z PGG m.in. komentując kwestię zarzutów, jakie wobec Polskiej Grupy Górniczej wysunęła niedawno PG Silesia. Te zarzuty też dotyczyły zaniżania cen węgla. W swojej argumentacji Izba zaznacza, że PGG jest na skraju przepaści i jeśli nie dostanie wielomilardowej subwencji  "nie doczeka końca pierwszego kwartału".

Rynek węgla opałowego Polsce to nie tylko PGG i węgiel z importu. Istnieje jeszcze szereg krajowych producentów jak chociażby Południowy Koncern Węglowy (który do końca ubiegłego roku funkcjonował pod nazwą Tauron Wydobycie) czy Węglokoks Kraj, którzy przebrnęli przez ten trudny dla wszystkich czas bez konieczności demolowania swoich sieci sprzedaży i całego rynku - podkreśla w specjalnym oświadczeniu Łukasz Horbacz, prezes zarządu PIGSW.

PGG: To kampania oszczerstw i manipulacji

Polska Grupa Górnicza już wcześniej odnosiła się od zarzutów stawianych przez PIGSW. PGG w wydanym 26 stycznia oświadczeniu wezwała izbę do zaprzestania  kolportowania fałszywych informacji i poinformowała, że rozważa skierowanie sprawy na drogę sądową. 

Polska Grupa Górnicza przypomina, że już wcześniej oświadczała stanowczo, iż nie sprzedaje węgli opałowych poniżej kosztów produkcji. Fakt ten stosuje się także do sprzedaży po cenach promocyjnych, a "wyliczenia" nagłaśniane przez PIGSW stanowią kłamliwą insynuację na szkodę PGG S.A. Nie jest prawdą, jakoby Polska Grupa Górnicza S.A. nieuczciwie wykorzystywała swoją pozycję dominującą na polskim rynku, bo przede wszystkim nie posiada takiej pozycji. W swojej polityce sprzedaży spółka musi dostosowywać się do aktualnych trendów cenowych europejskiego indeksu CIF ARA, który spada od wielu miesięcy. Chcąc ulokować swój produkt na rynku spółka musi także uwzględnić drastyczną nadpodaż węgla wynikającą z ogromnego importu surowca do Polski.

- Czytamy w w oświadczeniu PGG, która wezwała PIGSW do zaprzestania prowadzenia kampanii oszczerstw i insynuacji skierowanych przeciwko PGG.