Czym mieszkańcy Sosnowca palą w piecach? Sprawdzą to drony

2020-02-13 15:06 Katarzyna Ziółkowska-Dąbek
Drony w Sosnowcu
Autor: Katarzyna Ziółkowska-Dąbek Drony w Sosnowcu

Drony sprawdzą czym mieszkańcy Sosnowca palą w piecach. Miasto podpisało umowę z firmą FlyandWatch. Do 30 marca w ciągu dnia i po zmroku drony będą wykonywać loty nad kominami.

Sosnowiec będzie kontynuował program walki ze smogiem przy użyciu dronów. Umowa z firmą FlyandWatch dotyczy wykonywania pomiarów jakości powietrza przy użyciu drona. Badania obejmują analizę zanieczyszczenia powietrza w zakresie stężenia pyłów zawieszonych PM1,PM2,5, PM10, formaldehydu, chlorowodoru, lotnych związków organicznych (LZO) i innych substancji, które wskazują na spalanie w piecach c.o. niedozwolonych paliw lub odpadów.

Celem pomiarów jest zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zagrożeń związanych ze złą jakością powietrza, a także wsparcie systemu kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów, prowadzonych przez Straż Miejską.

Pomiary będą prowadzone do 30 marca. Rejony miasta, w których będą przeprowadzone zostały ustalone na podstawie interwencji zgłaszanych przez mieszkańców do Straży Miejskiej i Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami oraz mapy smogowej przygotowanej przez GIG w Katowicach w ramach zeszłorocznej umowy.

Najbardziej narażonymi na zjawisko smogu są dzielnice Pogoń, Porąbka, Juliusz oraz Klimontów na południe od ulicy mjr. Henryka Dobrzańskiego-Hubala.

Stosunkowo najlepszą jakością powietrza charakteryzowały się dzielnice Zagórze, Środula, Śródmieście oraz najdalej na wschód położona część miasta.