Królewskie Źródła oblegane. Leśnicy apelują: weekendowy spacer w mniej znanych miejscach

2021-01-15 17:50 AD
Królewskie Źródła oblegane
Autor: archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

Sznur samochodów i tłumy turystów w Królewskich Źródłach - taki obrazek można było zobaczyć zarówno w okresie świąteczno - noworocznym, jak i w czasie styczniowych weekendów. Leśnicy apelują: w czasie pandemii tak wiele osób, odwiedzających hit turystyczny Puszczy Kozienickiej może stanowić zagrożenie. Proponują by odwiedzać mniej znane miejsca.

Statystyki zaskakują nie tylko leśników. Królewskie Źródła mimo iż od lat są hitem turystycznym Puszczy Kozienickiej, nigdy nie były tak często i licznie odwiedzane zimą. Tymczasem jak wynika z pomiarów, w okresie świąt Bożego Narodzenia 920 – 27 grudnia) ścieżkę dydaktyczną odwiedziło 2 097 osób, w okresie noworocznym (31 grudnia – 3 stycznia) – 1 054 osoby, w okresie  weekendu (6 –10 stycznia) – 2 956 osoby. - Cieszy nas bardzo, iż obserwujemy przestrzeganie przez turystów wskazówek w zakresie zabezpieczenia przeciwepidemicznego, jak stosowanie maseczek, zachowanie dystansu społecznego, itp., lecz mimo to zauważamy, że tak duża koncentracja osób jak miało to miejsce w przypadku „Królewskich Źródeł”, może stanowić w pewnym stopniu zagrożenie w czasach pandemii - ostrzega Artur Mazur z Nadleśnictwa Kozienice. 

Leśnicy nie zamykają dla turystów Królewskich Źródeł, aby dla bezpieczeństwa odwiedzać inne miejsca na terenie Puszczy Kozienickiej i innych obszarów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Przedstawiają też konkretne propozycje:

Dla turystów zmotoryzowanych:Leśne miejsca postoju pojazdów zaopatrzone w elementy małej infrastruktury (stoły, ławki, wiaty, itp.): przy szkółce leśnej „Przejazd”, przy drodze do Brzózy, przy obelisku Strzelców Kaniowskich obok drogi nr 737 Radom – Kozienice, dwa miejsca postoju pojazdów przy drodze krajowej nr 48 Kozienice – Białobrzegi, parking przy rezerwacie Pionki. W pobliżu tych miejsc mają przebieg szlaki turystyczne.

Dla turystyki konnej:Szlak konny w leśnictwie Kociołki (oznaczony w terenie, zaopatrzony w tablice z Regulaminem korzystania ze szlaku i koniowiąz).

Dla zaplanowania wycieczek pieszych i rowerowych: - „Gościniec Królewski” – historyczna droga przebiegająca przez cały teren Nadleśnictwa Kozienice (w kierunku północ-południe, Świerże-Stoki) o długości 25 km, w całości z nawierzchnią tłuczniową, przy drodze zlokalizowane są obiekty kulturowe: kapliczki św. Jana Gwalberta, św. Franciszka, św. Tekli, a także miejsca postojowe z małą infrastrukturą turystyczną. - „Bartny Kąt” – miejsce poświęcone tradycjom bartniczym Puszczy Kozienickiej zlokalizowane w leśnictwie Jaśce,- „Leśna Barć” – ekspozycja uli usytuowana przy szkółce leśnej Przejazd,- polana piknikowa w leśnictwie Podgóry z miejscem wyznaczonym do palenia ognisk,- starodrzewie rezerwatów przyrody: Zagożdżon, Brzeźniczka, Pionki, Guść przez które przebiegają szlaki turystyczne, a także rezerwaty Ponty i Ponty-Dęby, gdzie dostępny jest spacer wokół granic rezerwatów,- miejsca pamięci narodowej i obiekty kulturowe – na terenie Nadleśnictwa Kozienice zlokalizowanych jest ponad 40 takich miejsc,- pomniki przyrody – 166 obiektów pomnikowych występuje na terenie Nadleśnictwa,- uroczyska przyrodnicze: zbiornik „Holenderski”, „Kaczy Ług”, „Diabelski Mostek” w leśnictwie Przejazd, „Galęcin” w leśnictwie Jaśce, „Białe Mchy” w leśnictwie Chinów i wiele innych.