Plac Wiosny Ludów

i

Autor: Maciej Melcer

Jaka przyszłość czeka plac Wiosny Ludów? Studenci zaproponowali swoją koncepcję [WIDEO]

2020-02-21 14:08

Miasto rozstrzygnęło właśnie konkurs na opracowanie jego koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wraz z ulicą Szkolną.

Prace przygotowali studenci. Zwycięzcy jednak nie było. Jury konkursowe przyznało jedynie wyróżnienia.

- Żadna z tych prac nie odpowiedziała tak na zadany temat, aby sąd konkursowy mógł jednogłośnie powiedzieć- tak tę pracę realizujemy. Jednak zestaw pomysłów spośród wyróżnionych prac, jest pewną wytyczną, którą będziemy traktować jako zdanie do kształtowania tej przestrzeni.

- mówi Piotr Sobczak dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta. Wyróżnienie pierwszego stopnia otrzymały dwa zespoły studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Jeden z nich podzielił plac na dwie części.

- Na strefę zieloną gdzie obok zbiornika wodnego możemy sobie odpocząć. Druga część, bliżej Kupca Poznańskiego jest traktem komunikacyjnym ze Starego Rynku. Tam wprowadziliśmy drzewa w donicach i ławki gdzie również moglibyśmy usiąść.

- mówi Seweryn Trzyna. Podczas najbliższej sesji Rady Miasta Poznania pod głosowanie poddany zostanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla "Placu Wiosny Ludów i ulicy Wysokiej.

Czy plac Wiosny Ludów w Poznaniu się zmieni?