Dodatek gazowy 2023. Dla kogo?

i

Autor: pixabay.com/PublicDomainPictures

PRAWO

Dodatek gazowy 2024. Dla kogo? Komu się należy? Do kiedy i gdzie składać wniosek

2024-04-12 8:00

O dodatek gazowy w 2024 roku wnioskować mogą te gospodarstwa domowe, które używają gazu do ogrzewania domu. Jakie kryteria należy spełniać, by uzyskać świadczenie? Gdzie należy złożyć wniosek i jakie załączniku do niego dołączyć? Wreszcie - kiedy upływa termin składania wniosków? Odpowiedzi w poniższym artykule.

Kto może złożyć wniosek o dodatek gazowy 2024?

Czym jest dodatek gazowy 2024? To refundacja podwyżki VAT za gaz, która została uchwalona w ustawie o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku i przedłużona na pierwsze półrocze bieżącego roku.

O to świadczenie ubiegać mogą się gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych, czyli do ogrzewania domu. Dodatek gazowy nie należy się zatem tym, którzy wykorzystują gaz np. tylko w kuchni, do gotowania lub do podgrzewania gazem wody użytkowej czy kupują butle z gazem. 

Co istotne, fakt wykorzystywania gazu do ogrzewania domu lub mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. To jednak nie koniec wymagań. Trzeba jeszcze spełnić kryterium dochodowe.

Wniosek o dodatek gazowy 2024. Dla kogo dodatek gazowy? Kryterium dochodowe

Ustawodawca wprowadził kryterium dochodowe przy dodatku gazowym na tym samym poziomie jak w przypadku dodatku osłonowego. Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi ono 2100 złotych, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego - 1500 złotych na osobę. Dokładnie takie same kryteria obowiązywały w zeszłym roku.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek gazowy?

- Refundacja podatku VAT będzie wypłacana przez samorządy. Wniosek należy składać w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania lub innej gminnej jednostki wyznaczonej do realizacji tego zadania - czytamy na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wniosek kierujemy zatem do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Kto może składać wniosek o dodatek gazowy 2024?

Wniosek może złożyć tylko ta osoba, która zawarła umowę i jest odbiorcą wskazanym na fakturze VAT z dostawcą gazu. - Wnioski o refundację podatku VAT należy składać oddzielnie za 2023 r. oraz za 2024 r. - zaznacza ministerstwo.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub złożyć je przez internet.

Jakie dokumenty do wniosku o dodatek gazowy 2024?

Składając wniosek o dodatek gazowy, musimy załączyć następujące dokumenty:

  • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.