Studniówka 2022 - obostrzenia: ilość osób. Jak będzie wyglądać studniówka? [WYTYCZNE]

i

Autor: Stanislaw Bielski/REPORTER / EAST NEWS Studniówka 2022 - obostrzenia: ilość osób. Jak będzie wyglądać studniówka? [WYTYCZNE]

Studniówka 2022 - obostrzenia: ilość osób. Jak będzie wyglądać studniówka? [WYTYCZNE]

2021-12-22 13:25

Wytyczne w sprawie organizacji studniówek przygotowały Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Mają one odbywać się w sposób bezpieczny i z zachowaniem reguł sanitarno-higienicznych dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemicznej.

Spis treści

  1. Studniówka 2022 - obostrzenia, wytyczne
  2. Studniówka 2022 - kiedy może zostać odwołana?

Studniówka 2022 - obostrzenia, a raczej wytyczne zostały oficjalnie przedstawione. Jak będzie wyglądać studniówka 2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało specjalny dokument. Jeśli chodzi o wytyczne studniówka 2022, to czytamy w nich, że bal maturalny to przedsięwzięcie dobrowolne dla wszystkich uczestników. Jeżeli jest to wydarzenie szkolne, to za jego bezpieczeństwo odpowiada organizator, czyli dyrektor szkoły i nauczyciele, wychowawcy oraz rodzice. Obostrzenia studniówka 2022 dotyczą wydarzeń organizowanych przez szkołę, w tym radę rodziców, zarówno w budynku szkoły, jak i poza nim. Przypomniano o konieczności przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i zaleceń wynikających ze stanu epidemii. W wytycznych znalazły się zalecenia skierowane m.in. do organizatorów oraz podmiotów świadczących usługi gastronomiczne.

Matura 2022 - ZMIANY zszokowały uczniów. Wyleciało mnóstwo trudnych zadań!

Gwiazdy bez matury [Popek, Kayah, Dawid Kwiatkowski] | ESKA XD - Maturalnie #21

Studniówka 2022 - obostrzenia, wytyczne

Jak będzie wyglądać studniówka 2022? Wśród ogólnych wytycznych napisano m.in., że w uroczystości mogą brać udział osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. Rekomenduje się też:

  • Żeby przy stolikach, w miarę możliwości, siedzieli uczniowie z jednej klasy.
  • Zwiększenie częstotliwości (co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych (tj.: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł) oraz miejsc wspólnie użytkowanych (tj.: toalety, podłogi, blaty).
  • Zwrócono też uwagę na konieczność wietrzenia pomieszczeń.

Jak czytamy w dokumencie, wytyczne opracowano, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczestników uroczystości studniówkowych (uczniów, nauczycieli, rodziców, osób towarzyszących).

Studniówka 2022 - kiedy może zostać odwołana?

W wytycznych znalazła się także informacja, że uroczystości studniówkowe w budynku szkoły nie mogą odbywać się w przypadku przejścia nauczania na naukę zdalną lub hybrydową spowodowaną wzrostem zachorowań na COVID-19 wśród społeczności szkolnej bądź zawieszenia nauczania lub przejścia na naukę zdalną wynikającą z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Sonda
Studniówka 2022 - czy powinna się odbyć?