Pytania na maturę ustną 2023 z polskiego. Jak będzie wyglądała matura ustna?

2022-10-15 12:02
matura
Autor: pixabay/PourquoiPas

Matura ustna z języka polskiego 2023 jest obowiązkowa. Uczniowie mogą już zapoznać pytaniami, które mogą im zostać zadane w maju podczas egzaminu. Jakie będą pytania na maturze ustnej z polskiego? Zobaczcie, co znalazło się w puli pytań jawnych.

Jakie będą pytania na maturze ustnej 2023? Zagadnienia na ustną maturę z polskiego w nowej formule opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Warto zapoznać się z wymaganiami egzaminacyjnymi. Im wcześniej maturzyści je przeczytają i zaczną przyswajać, tym lepiej. Maturzyści 2023 mogą powoli zaczynać naukę do jednego z najważniejszych egzaminów w ich życiu. Czeka ich odrobinę inny egzamin, niż ten, który pisali ich poprzednicy. Plusem tego, że Matura 2023 odbędzie się w nowej formule, jest to, że pytania na egzamin dojrzałości z języka polskiego są jawne. Dzięki temu uczniowie mogą spokojnie przygotować się do tego, co czeka ich w maju 2023. Próg, który musi uzyskać maturzysta, aby zdać maturę z ustnego polskiego, to 30%.

Matura z języka polskiego 2023 - zmiany. Znacznie wzrosła liczba obowiązkowych lektur!

FRANIO I BANDURA, INTELIGENTNA LASKA, FURY KRÓLOWEJ, AVICII I CHADA | ESKA XD #058

Matura ustna 2023 - jak będzie wyglądała?

Matura ustna 2023 z języka polskiego będzie nieco inna niż te, z którymi mierzyli się maturzyści z poprzednich roczników. Zmiany na maturze 2023 z języka polskiego dotyczną nie tylko części pisemnej, ale również ustnej. Zdający będą losowali specjalnie przygotowany zestaw egzaminacyjny. Będzie się on składał z dwóch zadań. W pierwszym znajdą się zagadnienia sprawdzające znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej. Z kolei drugie będzie dotyczyło zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem. Maturzyści będą musieli omówić je na podstawie dołączonego materiału składającego się z tekstu literackiego, nieliterackiego albo ikonicznego.

Matura 2023 - język polski

Każdy maturzysta, po wylosowaniu zestawu będzie miał 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi, która będzie trwała 10 minut. Uczeń wygłosi wypowiedź monologową na pytania, które znalazły się w wylosowanym zestawie. Na końcu, przez 5 minut, maturzysta odpowiadać będą na zadawane przez egzaminatora pytania.

Matura ustna 2023 - pytania

Na stronie CKE opublikowane zostały jawne pytania do matury ustnej z języka polskiego 2023. Przedstawiamy jej skróconą listę. Zagadnienia dotyczą lektur szkolnych. Pełna lista jawnych pytań egzaminacyjnych, wraz z Aneksem 2023, znajduje się na stronie cke.gov.pl

Biblia

 • Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Jak człowiek może się zachować w obliczu cierpienia? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jan Parandowski, Mitologia

 • Jaki obraz ludzkiego losu kreuje literatura? Omów zagadnienie na podstawie mitu o Syzyfie z Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Motyw matczynej miłości. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Demeter i Korze z Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Rola Fatum w świecie starożytnym. Omów zagadnienie na podstawie mitu o rodzie Labdakidów z Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Homer, Iliada (fragmenty)

 • Konflikty jako źródło literackiego obrazu wojny. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Iliady Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Cierpienie i heroizm jako dwa aspekty postawy człowieka w zmaganiu z losem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Iliady Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
Sonda
Matura 2023 - którego przedmiotu obawiasz się najbardziej?

Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty)

 • Relacje z Bogiem i światem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich

 • Tragiczny los jednostki i zbiorowości jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Motyw władzy w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

William Szekspir, Makbet

 • Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Wina jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Literacki wizerunek tyrana. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

CKE matura próbna 2022 - zadania załamały uczniów. Tak wyglądał arkusz pokazowy!

Adam Mickiewicz, Dziady część II

 • Sprawiedliwość i moralność w kulturze ludowej. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Relacje między światem realnym i fantastycznym. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Kara za popełnione winy jako podstawa sprawiedliwości ludowej. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Bolesław Prus, Lalka

 • Obowiązki jednostki wobec zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Jaką rolę odgrywa majątek i pochodzenie w relacjach międzyludzkich? Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sławomir Mrożek, Tango

 • Konflikt idei społecznych. Omów zagadnienie na podstawie Tanga Sławomira Mrożka.W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Problem upadku wartości. Omów zagadnienie na podstawie Tanga Sławomira Mrożka.W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie

 • Literacki obraz stanu wojennego. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Profesor Andrews w Warszawie Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
Nasi Partnerzy polecają
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze