Dezynfekcja w szkole

i

Autor: Kamil Krukiewicz/REPORTER

Powrót do szkół 1 września - wytyczne podzielą uczniów? Tak ma wyglądać nowy rok szkolny

2021-08-03 10:45

Rok szkolny 2021/22 zbliża się wielkimi krokami. Już za niespełna miesiąc wszystkich uczniów czekać będzie powrót do szkół. W związku z tym członkowie Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowali na oficjalnej stronie internetowej wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które obowiązywać będą od 1 września 2021 roku.

Powrót do szkół 1 września - wytyczne dotyczące organizacji nowego roku szkolnego są już znane. Zgodnie z zapowiedziami na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawił się zbiór zasad, które mają umożliwić bezpieczny powrót do placówek wszystkim dzieciom. Kwestia powrotu do szkół we wrześniu to w końcu jeden z najgorętszych tematów ostatnich tygodni. Mimo trwających wakacji wszyscy uczniowie zastanawiali się, czy w rozpoczynającym się we wrześniu roku szkolnym 2021/22 również nastąpi odwieszenie zajęć stacjonarnych, tak jak to miało miejsce w maju. Członkowie resortu podkreślają, że są gotowi na otwarcie szkół 1 września, a opublikowane na stronie MEiN wytyczne mają pomóc w zapewnieniu młodzieży bezpiecznych warunków do nauki.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wytyczne wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Jak można przeczytać na stronie, jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w roku szkolnym 2021/22. Na co kładziony będzie nacisk?

Sonda
Powrót do szkół od września - lekcje zdalne czy stacjonarne?

Powrót do szkół 1 września - wytyczne

Opublikowany na stronie MEiN dokument to dziesięć stron zawierających najważniejsze zasady, jakie mają mieć zastosowanie w zbliżającym się roku szkolnym. Do ogólnych, nadrzędnych zasad należą:

  • SZCZEPIENIE - rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych
  • DEZYNFEKCJA - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym
  • DYSTANS - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
  • HIGIENA - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust
  • MASECZKA - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu
  • WIETRZENIE - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć

Wśród wytycznych znalazły się te dotyczące organizacji zajęć (37 podpunktów), higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni (12 podpunktów), gastronomii (11 podpunktów) oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników (11 podpunktów). Dokument w całości można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, natomiast najważniejsze informacje z niego u nas.