Pandora Gate

i

Autor: Materiały prasowe, https://www.youtube.com/watch?v=V997VX3NIBo&t=294s

Pandora Gate

Pandora Gate - co grozi sprawcom i osobom, które nie zgłosiły sprawy na policję? Czy screeny rozmów to dowody? Mamy komentarz eksperta!

2023-10-10 9:58

Po tym, jak Sylwester Wardęga opublikował film, w którym oskarża popularnych youtuberów o kontakty o zabarwieniu seksualnym z małoletnimi fankami, dostarczając przy tym screeny rozmów i anonimowe relacje pokrzywdzonych, świat polskiego YouTube przeżył prawdziwe trzęsienie ziemi. Wśród oskarżonych znaleźli się jedni z największych polskich twórców. W sprawę zaangażowała się prokuratura, a policja rozpoczęła śledztwo.

Spis treści

  1. Pandora Gate - DOWODY. Czy zrzuty ekranu rozmów i zeznania pokrzywdzonych można uznać za dowody w sprawie?
  2. Pandora Gate - czy na bazie takich dowodów może dojść do skazania sprawców?
  3. Pandora Gate - co grozi osobom, które wiedziały o sprawie, a nie powiadomiły policji?

Sylwester Wardęga oraz Konopskyy postanowili raz na zawsze rozprawić się z plotkami dotyczącymi popularnych youtuberów, które krążyły w branży od kilku lat. Twórcy zebrali poważne dowody świadczące o tym, że uwielbiani przez wielu influencerzy wykorzystywali swoją pozycję do tego, by umawiać się z nastoletnimi fankami. W sprawie Pandora Gate nieustannie pojawiają się nowe wątki dotyczące m.in. Stuu, Marcina Dubiela, Fagaty, Lexy, Boxdela, DJ Pallaside, Verteza czy Vojtaza. Z przedstawionych materiałów wynika, że kilka lat temu polscy influencerzy prowadzili ze swoimi nieletnimi fankami internetowe rozmowy, w których posługiwali się seksualnymi aluzjami i zachęcali je do spotkań. W niektórych przypadkach również do zbliżeń. Dowody te poparł Konopskyy, który postanowił zaszokować świat nowym materiałem o influencerach zamieszanych w aferę podkreślając, że jest to materiał jedynie dla ludzi o mocnych nerwach. Twórca stworzył ponad godzinny materiał, w którym dostarczył dowody na szokujące zachowanie kilku znanych youtuberów. Czy to wystarczy, by poznać prawdę i raz na zawsze zrobić porządek w świecie polskiego YouTube? Czy zebrane materiały mogą być dowodami w sprawie? Co z osobami, które od lat wiedziały o działaniach youtuberów, jednak nie poinformowały o nich organów ścigania? Adwokat Katarzyna Bórawska z Kancelarii B-Legal wyjaśniła kwestie, które do tej pory zaprzątały głowy polskich internautów.

O co chodzi z Pandora Gate? To największa afera w historii polskiego internetu

Pandora Gate - DOWODY. Czy zrzuty ekranu rozmów i zeznania pokrzywdzonych można uznać za dowody w sprawie?

Wielu internautów zastanawia się, czy zrzuty ekranu rozmów i zeznania pokrzywdzonych można uznać za dowody w sprawie. To właśnie przede wszystkim na ich podstawie Sylwester Wardęga oraz Mikołaj stworzyli filmy, w których poruszają wątki rzekomych przestępstw, których dopuścili się popularni twórcy. Część z nich podejrzewana jest o zachowania pedofilskie lub brak reakcji na takie zachowania wobec nieletnich dziewczyn. Konopskyy postanowił zaszokować świat nowym materiałem o influencerach zamieszanych w Pandora Gate podkreślając, że jest to materiał jedynie dla ludzi o mocnych nerwach. Popularny twórca dostarczył dowody na szokujące zachowanie kilku znanych youtuberów w ponad godzinnym materiale, którego publikacji wszyscy wyczekiwali z wielkimi emocjami. Adwokat Katarzyna Bórawska z Kancelarii B-Legal postanowiła wyjaśnić wszystkim, czy zebrane przez Wardęgę i Mikołaja dowody można uznać za dowody w sprawie.

Dowody zarówno w procesie karnym, jak i cywilnym odgrywają bardzo istotną rolę. W procedurze karnej rozróżniamy dowodowy osobowe (np. wyjaśnienia oskarżonego czy zeznania świadków) oraz dowody rzeczowe (np. ślady DNA, oględziny). Odpowiadając więc na drugą część pytania, zeznania pokrzywdzonych jak najbardziej uznawane są za dowody w sprawie. W odniesieniu z kolei zrzutów ekranu rozmów sprawa nie jest aż tak oczywista, bowiem kwestia ta nie jest nigdzie wyraźnie uregulowana. Przyjmuje się jednak, że zrzuty ekranu mogą stanowić dowód w sprawie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się, że zrzuty ekranów stron internetowych mogą posłużyć za dowód w sprawie. Stanowisko to uargumentowano między innymi w ten sposób, że rozwój elektronicznych form komunikacji i środków wyrazu rozszerza możliwości dowodowe (wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 20 października 2020 r. w sprawie T-823/19).

Pandora Gate - czy na bazie takich dowodów może dojść do skazania sprawców?

Kolejną, równie istotną kwestią jest to, czy na bazie zebranych przez twórców dowodów może dojść do skazania sprawców. Adwokat Katarzyna Bórawska ma na to prostą odpowiedź.

Sprawca czynu zabronionego zostanie skazany, gdy zostanie udowodniona jego wina ponad wszelką wątpliwość. W polskim prawie karnym obowiązuje zasada domniemania niewinności, która stanowi, że do czasu wydania prawomocnego wyroku skazującego, oskarżonego należy traktować jak niewinnego. Jeśli więc postępowanie dowodowe, obejmujące wspomniane zeznania pokrzywdzonych, czy zrzuty ekranu rozmów wraz z pozostałym materiałem dowodowym doprowadzą do udowodnienia winy, wówczas dojdzie do skazania sprawcy czynu zabronionego.

Pandora Gate - co grozi osobom, które wiedziały o sprawie, a nie powiadomiły policji?

Niemal od samego rozpoczęcia afery Pandora Gate internauci zastanawiają się, którzy twórcy wiedzieli o prawdopodobnych przestępstwach, których dopuszczali się popularni youtuberzy. Co grozi tym, którzy wiedzieli o sprawie, a nie powiadomili policji? 

W pierwszej kolejności należy się odnieść się do art. 304 §1 Kodeksu postępowania karnego, który stanowi, że każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Czym jest przestępstwo ścigane z urzędu? Zasada ta określana jest również mianem zasady oficjalności i przejawia się w obowiązku podejmowania i wszczynania przez organy procesowe postępowania niezależnie od działań podejmowanych przez pokrzywdzonego.

Wyżej wymieniony artykuł określany jest mianem społecznego obowiązku zawiadomienia o przestępstwie, z którym jednakże nie są związane żadne sankcje natury karnej. Z kolei obowiązek społeczny przeradza się w obowiązek prawny, gdy zostaną spełnione warunki w postaci powzięcia informacji o popełnieniu czynu zabronionego wymienionego w art. 240 Kodeksu karnego (jest to np. zabójstwo czy spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu). W komentowanej sprawie uważam jednak, że nie należy spieszyć się z osądami i przypisywaniem potencjalnym sprawcom czynów zabronionych, lecz najrozsądniej jest poczekać na rozwój sytuacji, który wyjaśni czy publiczne oskarżenia Sylwestra Wardęgi pod adresem Stuu, Boxdela i Dubiela (stan na dzień 6 października 2023 r.) znajdują potwierdzenie w rzeczywistości -

- dodała na koniec pani adwokat.