Niedożywienie pacjentów poważnym problemem w Polsce. Eksperci alarmują o pilnej potrzebie edukacji

2024-04-19 12:20

Według danych Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN), prawie 80% pacjentów w szpitalach nie otrzymuje interwencji żywieniowej pomimo wskazań [1]. Fakt ten może mieć negatywny wpływ na stan zdrowia pacjentów w trakcie leczenia, w tym również pacjentów onkologicznych. Nawet co piąta osoba chora na nowotwór umiera nie z powodu choroby, a niedożywienia[2]. Fundacja Nutricia w ramach programu „KIERUNEK – ŻYWIENIE MEDYCZNE" zwiększa świadomość studentów kierunków medycznych na temat żywienia jako integralnego elementu opieki zdrowotnej.

Dane Fundacji wskazują, że aż 85% studentów oraz lekarzy pracujących w szpitalach w Polsce nie byłoby w stanie samodzielnie zainicjować i poprowadzić interwencji żywieniowej[3]. Odpowiedzią na potrzebę edukacji przyszłej kadry medycznej jest projekt: „KIERUNEK – ŻYWIENIE MEDYCZNE. Program edukacyjny Fundacji Nutricia dla przyszłych pracowników ochrony zdrowia”.

Żywienie medyczne odgrywa istotną rolę we wspomaganiu leczenia w wielu schorzeniach, w tym w leczeniu pacjentów onkologicznych. Lekarz prowadzący powinien monitorować ich stan odżywienia już od momentu diagnozy i następnie na każdym etapie terapii, aby poprawnie ocenić, czy dana osoba wymaga interwencji żywieniowej oraz w jaki sposób można wesprzeć żywieniowo cały proces leczenia przeciwnowotworowego. Studenci już na etapie studiów nauczą się jak diagnozować niedożywienie i zagrożenie niedożywieniem u swoich przyszłych pacjentów – wyjaśnia prof. Przemysław Matras, Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego.

Od 2020 roku Fundacja Nutricia z powodzeniem wspiera prowadzenie zajęć ​z zakresu żywienia klinicznego, a także konsekwentnie wdraża kolejne programy grantowe​ na największych uczelniach medycznych w kraju. Dodatkowo Fundacja przekazała uniwersytetom sprzęt specjalistyczny tj.: fantomy symulujące pacjentów wymagających żywienia dojelitowego (enteralnego), aparaturę do bioimpedancji elektrycznej (BIA), która pozwala na analizę składu ciała, m.in. tkanki tłuszczowej, mięsniowej czy zawartości wody w organizmie, plansze dydaktyczne oraz kombinezony imitujące fizyczne i sensoryczne odczucia osób starszych, np. ograniczające pole widzenia. Dzięki temu, w roku akademickim 2023/2024 co drugi student uczelni medycznych VI roku (56%) kierunku lekarskiego będzie uczestniczył w zajęciach wspieranych przez Fundację[4].

Nie ma wątpliwości, że wiedza o żywieniu klinicznym jest niezbędna dla lekarzy wszystkich specjalności. Inicjatywy edukacyjne, takie jak program realizowany przez Fundację Nutricia, zapewniają studentom medycyny nabywanie niezbędnych umiejętności w zakresie zapobiegania i leczenia niedożywienia - ważnych aspektów profesjonalnej i holistycznej opieki nad pacjentem.  Celem naszego przedsięwzięcia jest zapewnienie, aby przyszli lekarze mieli solidne podstawy w zakresie leczenia żywieniowego, co będzie miało kluczowe znaczenie dla skutecznego wspierania zdrowia ich pacjentów. Rozwijanie takich umiejętności jest istotnym krokiem w kształtowaniu kompetencji przyszłych specjalistów medycznych – podkreśla dr hab. n. med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka, Prezes Towarzystwa POLSPEN.

W roku akademickim 2023/2024 w Polsce przyszli lekarze kształceni są na 36 uczelniach, w tym na 9 uniwersytetach medycznych. Łączna liczba studentów kierunku lekarskiego na uczelniach medycznych w naszym kraju to ponad 27 tys. Fundacja Nutricia współpracuje już z 5 uczelniami medycznymi, na których łącznie uczy się 14 tys. studentów. Oznacza to, że średnio 50% przyszłych lekarzy z jednego rocznika uzyskuje wiedzę na temat żywienia klinicznego. Program prowadzony jest obecnie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

mapa

i

Autor: mat. prasowe
[1] https://polspen.pl/wp-content/uploads/2020/12/klek-s-niedozywienie-coi-2019.pdf[2] Standardy leczenia żywieniowego w onkologii. Nowotwory, „Journal of Oncology” 2015, 65 (4), s. 321.[3] Badanie ankietowe przeprowadzone w lutym i marcu 2021 roku wśród studentów kierunku lekarskiego (rok 4,5,6) i lekarzy pracujących w szpitalu, za pomocą internetowego kwestionariusza, udostępnione wśród lekarzy i studentów kierunku lekarskiego zrzeszonych w ramach Porozumienia Zawodów Medycznych oraz na ogólnych grupach uniwersytetów medycznych. N=297 osób, w tym 170 studentów i 127 lekarzy.[4] Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Uczelni medycznych.