Matura 2023 - zmiany CKE przeraziły uczniów?! Będzie trudniej zdać?

i

Autor: Karol Porwich/East News Matura 2023 - zmiany CKE przeraziły uczniów?! Będzie trudniej zdać?

Matura 2023 - informator i zmiany CKE przeraziły uczniów! Będzie trudniej zdać?

2021-05-03 10:00

Nowa Matura 2023 i zmiany, które zostały wprowadzone zdenerwowały i przeraziły uczniów. Są zaskoczeni, że będą musieli obowiązkowo zaliczyć przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym i zdać bardziej rozbudowany ustny egzamin dojrzałości. Jakie są zmiany na maturze 2023? Przekonajcie się sprawdzając je już teraz!

Spis treści

 1. Matura 2023 - zmiany CKE, zasady
 2. Matura USTNA 2023 - zmiany CKE
 3. Matura 2023 - informator
 4. Nowa matura - kto, kiedy zdaje [ROCZNIKI]
 5. Matura 2023 - zmiany: komentarze, reakcje

Matura 2023 - zmiany CKE i nowe informatory zostały ujawnione. Jakie są zmiany na maturze 2023? Jak będzie wyglądać nowa matura 2023? Uczniowie są przerażeni i wyrażają swoje obawy oraz zdenerwowanie w mediach społecznościowych. Nie mają wątpliwości, że matura pisemna i ustna 2023 będzie trudniejsza. Negatywne emocje nie biorą się z niczego. Wiele osób twierdzi, że po trudnych kilkunastu miesiącach zdalnego nauczania, nie jest dobrym pomysłem, wprowadzać tak znaczące przekształcenie egzaminu dojrzałości. Internauci, sądząc po komentarzach, najbardziej zirytowali się podpunktem w informatorze dotyczącym obowiązku wybrania jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym i spełnienia progu zdawalności. Największe zmiany na maturze 2023 dotyczą języka polskiego. Uczniowie zamiast jednego arkusza CKE będą musieli napisać dwa arkusze. Zasady matury 2023 ujawniamy poniżej.

MATURA 2021: czy matematyka zaskoczyła?
Sonda
Matura 2023 - czy wprowadzone zmiany są dobre?

Matura 2023 - zmiany CKE, zasady

Zmiany na maturze 2023 są dość duże, jednak ministerstwo zapowiadało je od kilku lat. Co dokładnie się zmieni? Zebraliśmy dla Was wszystko w jednym miejscu:

 • Więcej czasu na napisanie: Matura pisemna z języka polskiego na poziomie podstawowym ma trwać 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut). Egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym ma trwać 180 minut, a na poziomie rozszerzonym też 180 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut). Egzamin pisemny z języka mniejszości narodowej na poziomie podstawowym ma trwać 210 minut, a na poziomie rozszerzonym również 210 minut (obecnie trwają 170 i 180 minut). Egzamin pisemny z języka mniejszości etnicznej lub z języka regionalnego ma trwać 210 minut (obecnie jest to 180 minut).
 • Języki obce długość trwania: Czas trwania egzaminów pisemnych z języka obcego nowożytnego pozostał bez zmian: na poziomie podstawowym 120 minut, na poziom rozszerzonym 150 minut, na poziomie dwujęzycznym 180 minut.
 • Przedmioty ścisłe długość trwania: Czas trwania egzaminów pisemnych z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie pozostaje bez zmian - wynosi 180 minut.
 • Dodatkowy przedmiot rozszerzony: Aby zdać maturę trzeba będzie uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia (dotyczy to zarówno egzaminów pisemnych, jak i ustnych). Dodatkowo od 2023 r. abiturienci będą musieli otrzymać co najmniej 30 proc. punktów z pisemnego egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
 • Trzy egzaminy pisemne: Uczniowie będą musieli oni obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne będą na poziomie podstawowym, chętni będą mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru (chętni będą mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów). Obowiązkowe będą też dwa egzaminy ustne z języka polskiego i z języka obcego. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić także do dwóch egzaminów z języka ojczystego: egzaminu pisemnego i ustnego.

Matura USTNA 2023 - zmiany CKE

Zmiany matury 2023 dotyczą również egzaminu ustnego. Uczeń tym razem będzie losował zestaw pytań z jawnej puli. Będą w nim dwa, a nie jeden jak było do tej pory, zadania sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat. Oto dokładne zmiany matury ustnej 2023:

 • Czas na odpowiedź: Tak jak obecnie maturzysta, po wylosowaniu zestawu zadań, będzie miał nie więcej niż 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi na zadania zawarte w wylosowanym zestawie. Na wypowiedź na temat obu wylosowanych zadań będzie miał łącznie 10 minut. Egzaminujący będą mogli mu zadawać pytania, na ten czas egzaminu ustnego przewidziano 5 minut.
 • Pozostałe przedmioty: Podobne zmiany będą wprowadzone także na egzaminach ustnych z języków mniejszości narodowej i mniejszości etnicznej i z języka regionalnego. 
 • Więcej zadań do wylosowania: Na nowej maturze ustnej z polskiego zdający będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych. Będą w nim dwa zadania sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem. Obecnie zdający mają tylko jedno zadanie na egzaminie ustnym.
 • Zadania na egzamin ustny będą jawne: Zgodnie z uchwaloną w ubiegłym roku nowelizacją ustawy Karta nauczyciela (przy okazji znowelizowano też ustawę Prawo oświatowe) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ma ogłaszać listę zadań nie później niż do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest egzamin.

Matura 2023 - informator

Informator matury 2023 został oficjalnie opublikowany pod koniec marca 2021 przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Pierwszy egzamin maturalny w Formule 2023 zostanie przeprowadzony w maju 2023 roku. Jak przekazał Przemysław Czarnek: - W grudniu 2021 roku będą już arkusze pokazowe, w grudniu 2022 roku arkusze maturalne próbne. Minister Edukacji i Nauki dodał: - Będziemy na bieżąco reagować, jeśli pandemia dalej będzie się rozwijać. Tak jak zareagowaliśmy rozporządzeniem z 16 grudnia 2020 roku, jako jeden z pierwszych krajów w Europie, dając maturzystom możliwość przygotowania do matury na podstawie tych wymogów egzaminacyjnych ograniczonych z uwagi na sytuację, w jakiej się znajdują.

Poznajcie zasady matury 2023

Nowa matura - kto, kiedy zdaje [ROCZNIKI]

Nowa matura 2023 dotyczy absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego od 2022/2023 roku, a absolwentów 5-letniego technikum od 2023/2024 roku. Dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej od roku szkolnego 2023/2024. Egzaminy w dotychczasowej formule dla abiturientów, którzy uczą się lub uczyli w szkołach średnich starego typu, czyli sprzed reformy strukturalnej będą stopniowo wygaszane. Dla absolwentów dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego matura w obecnej formule przeprowadzana będzie do roku szkolnego 2026/2027, dla absolwentów dotychczasowego 4-letniego technikum do roku szkolnego 2027/2028, a dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum do roku szkolnego 2028/2029.

Maturę według nowych zasad zdawać będą uczniowie z obecnych II klas szkół ponadpodstawowych powstałych w wyniku reformy edukacji, czyli 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników i przyszli absolwenci szkół branżowych II stopnia, którzy uczą się zgodnie z nową podstawą programową.

Matura 2023 - zmiany: komentarze, reakcje

Zmiany na maturze 2023 zdenerwowały uczniów i sprawiły, że najpopularniejszym hasztagiem na Twitterze stał się: #matura2023. Poniżej możecie poznać stanowczą reakcję przyszłych absolwentów, ale nie tylko. Oto reakcje na zmiany matury 2023: