Matura ustna 2023 na pewno będzie TRUDNIEJSZA. Te zmiany zirytowały uczniów

i

Autor: Karol Porwich/East News Matura ustna 2023 na pewno będzie TRUDNIEJSZA. Te zmiany zirytowały uczniów

Matura pisemna i ustna na pewno będzie TRUDNIEJSZA. Te zmiany zirytowały uczniów

2021-03-30 15:36

Matura pisemna i ustna od 2023 roku będzie trudniejsza? Tak twierdzą uczniowie, którzy zapoznali się z zapisami w Dzienniku Ustaw. Dwa zadania na egzaminie ustnym z języka polskiego i dłuższy czas egzaminów pisemnych, to takie m.in. zmiany będą na maturze. Poznajcie dokładniej rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie egzaminu maturalnego.

Spis treści

  1. Matura pisemna i ustna - zmiany: kiedy?
  2. Matura ustna - zmiany 2023: nowa formuła
  3. Matura pisemna - zmiany 2023: nowa formuła

Matura pisemna i ustna na pewno będzie trudniejsza, przynajmniej tak twierdzą uczniowie czytając ostateczne rozporządzenie w Dzienniku Ustaw. Zmiany zatwierdził oficjalnie Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek. Już wiadomo, jak będzie wyglądać nowa matura i jakie wymagania zostały dołożone. Zasady nowej matury w kolejnych latach to chociażby zmiana w zakresie formuły przeprowadzania części ustnej z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i etnicznej oraz języka regionalnego. Co więcej zmienia się również sposób przeprowadzania matury z informatyki i wydłuża się czas trwania egzaminów z poszczególnych przedmiotów. 

Matura 2021: Próbny egzamin z matematyki. Jak poszło maturzystom w Bydgoszczy?
Sonda
Matura 2023 - czy wprowadzone zmiany są dobre?

Matura pisemna i ustna - zmiany: kiedy?

Nowa matura 2023 dotyczy absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego od 2022/2023 roku, a absolwentów 5-letniego technikum od 2023/2024 roku. Dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej od roku szkolnego 2023/2024. Egzaminy w dotychczasowej formule dla abiturientów, którzy uczą się lub uczyli w szkołach średnich starego typu, czyli sprzed reformy strukturalnej będą stopniowo wygaszane. Dla absolwentów dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego matura w obecnej formule przeprowadzana będzie do roku szkolnego 2026/2027, dla absolwentów dotychczasowego 4-letniego technikum do roku szkolnego 2027/2028, a dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum do roku szkolnego 2028/2029.

Matury próbne 2021 WYPADŁY FATALNIE! Co poszło najgorzej? Nauczyciele i uczniowie komentują

Maturę według nowych zasad zdawać będą uczniowie z obecnych II klas szkół ponadpodstawowych powstałych w wyniku reformy edukacji, czyli 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników i przyszli absolwenci szkół branżowych II stopnia.

Matura ustna - zmiany 2023: nowa formuła

  • Więcej zadań do wylosowania: Na nowej maturze ustnej z polskiego zdający będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych. Będą w nim dwa zadania sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem. Obecnie zdający mają tylko jedno zadanie na egzaminie ustnym.
  • Czas na odpowiedź: Tak jak obecnie maturzysta, po wylosowaniu zestawu zadań, będzie miał nie więcej niż 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi na zadania zawarte w wylosowanym zestawie. Na wypowiedź na temat obu wylosowanych zadań będzie miał łącznie 10 minut. Egzaminujący będą mogli mu zadawać pytania, na ten czas egzaminu ustnego przewidziano 5 minut.
  • Pozostałe przedmioty: Podobne zmiany będą wprowadzone także na egzaminach ustnych z języków mniejszości narodowej i mniejszości etnicznej i z języka regionalnego. 

Zadania na egzamin ustny będą jawne. Zgodnie z uchwaloną w ubiegłym roku nowelizacją ustawy Karta nauczyciela (przy okazji znowelizowano też ustawę Prawo oświatowe) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ma ogłaszać listę zadań nie później niż do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest egzamin.

Matura pisemna - zmiany 2023: nowa formuła

  • Więcej czasu na napisanie: Matura pisemna z języka polskiego na poziomie podstawowym ma trwać 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut). Egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym ma trwać 180 minut, a na poziomie rozszerzonym też 180 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut). Egzamin pisemny z języka mniejszości narodowej na poziomie podstawowym ma trwać 210 minut, a na poziomie rozszerzonym również 210 minut (obecnie trwają 170 i 180 minut). Egzamin pisemny z języka mniejszości etnicznej lub z języka regionalnego ma trwać 210 minut (obecnie jest to 180 minut).
  • Języki obce długość trwania: Czas trwania egzaminów pisemnych z języka obcego nowożytnego pozostał bez zmian: na poziomie podstawowym 120 minut, na poziom rozszerzonym 150 minut, na poziomie dwujęzycznym 180 minut.
  • Przedmioty ścisłe długość trwania: Także czas trwania egzaminów pisemnych z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie pozostaje bez zmian – wynosi 180 minut.

Wydłużenie czasu trwania egzaminu maturalnego z niektórych przedmiotów wynika z wymagań szczegółowych określonych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych.