Matura 2018 - lista lektur z języka polskiego. Jest Kabaret Starszych Panów!

i

Autor: FOT KRZYSZTOF LOKAJ / PPG // EAST NEWS Matura 2018 - lista lektur z języka polskiego. Jest Kabaret Starszych Panów!

Matura 2018 - lista lektur z języka polskiego. Jest Kabaret Starszych Panów!

2018-03-12 13:39

Matura 2018 zbliża się wielkimi krokami! Jakie lektury trzeba znać, by nie mieć problemu ze zdaniem egzaminu dojrzałości? Przekonajcie się i sprawdźcie listę - na ESKA.pl

Matura 2018 - lista lektur z języka polskiego przyda się wszystkim, którzy planują zdobyć maksymalną liczbę punktów. Od zawsze na pisemnej części egzaminu dojrzałości najlepiej punktowane jest wypracowanie, które należy napisać korzystając ze wskazanego fragmentu utworu literackiego. Co będzie tym razem? Jaka lektura na maturze 2018? Odpowiedź na te pytanie pozostaje bez odpowiedzi przynajmniej do 4 maja.

Matura 2018 - terminy i daty egzaminów

Autor: brak danych

  Kiedy jest matura 2018? Daty i terminy egzaminów dojrzałości poznacie na ESKA.pl. Harmonogram matury pisemnej od zawsze ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna. Pełna rozpiska maturalna dla absolwentów wszystkich szkół od zawsze pojawia się na oficjalnej stronie in

Matura 2018 - lista lektur

Na liście lektur obowiązkowych znalazły się oczywiście takie tytuły jak: Lalka, Potop, Zbrodnia i kara, Chłopi, Kordian, Makbet czy wybrane wiersze Cypriana Kamila Norwida. W gronie znalazło się również miejsce dla powojennej piosenki literackiej! Tu być może będziecie musieli wykazać się znajomością repertuaru Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Ocieskiej czy wybranych tekstów Kabaretu Starszych Panów! Lista lektur na matura 2018, poniżej!

Matura 2018 - lektury podstawowe

 • Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana; 
 • Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja; 
 • Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty); 
 • Sofokles, Antygona; 
 • Horacy - wybrane utwory; 
 • Bogurodzica; Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty); 
 • Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty); 
 • Pieśń o Rolandzie (fragmenty); 
 • Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty); 
 • Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty); 
 • Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich; 
 • Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty); 
 • Wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński; 
 • Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty); 
 • William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia; 
 • Molier, Skąpiec; 
 • Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry; 
 • Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej; 
 • Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III; 
 • Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój; 
 • Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia; 
 • Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze; 
 • Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu; 
 • Eliza Orzeszkowa, Gloria victis; 
 • Henryk Sienkiewicz, Potop; 
 • Adam Asnyk, wybór wierszy; 
 • Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara; 
 • wybrane wiersze następujących poetów: 
  Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff; 
 • Stanisław Wyspiański, Wesele; 
 • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień); 
 • Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie; 
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty); 
 • Wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy; 
 • Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli; 
 • Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat; 
 • Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem; 
 • Wybrane wiersze następujących poetów: 
  Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym
 • Wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel; 
 •  Albert Camus, Dżuma; 
 • George Orwell, Rok 1984; 
 • Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty); 
 • Sławomir Mrożek, Tango; 
 • Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii); 
 • Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych); 
 • Antoni Libera, Madame; 
 • Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie); 
 • Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach); 
 • Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty); 
 • Wybrane utwory okresu stanu wojennego; 
 • Powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów.

Matura 2018 - lektury w zakresie rozszerzonym

 • Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty); 
 • Platon, Państwo (fragmenty); 
 • Arystofanes, Chmury; 
 • Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym; 
 • Wergiliusz, Eneida (fragmenty); 
 • św. Augustyn, Wyznania (fragmenty); 
 • św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty); 
 • François Villon, Wielki testament (fragmenty); 
 • François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty); 
 • Michel de Montaigne, Próby (fragmenty); 
 • Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki); 
 • Piotr Skarga, Żywoty świętych (fragmenty); 
 • William Szekspir, Hamlet; 
  Wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior; 
 • Juliusz Słowacki, Lilla Weneda; 
 • Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty); 
 • Realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honore de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary); 
 • Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa; 
 • Franz Kafka, Proces (fragmenty);
 • Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata; 
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy; 
 • Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe; 
 • Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa; 
 • Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie; 
 • Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku; 
 • Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania; 
 • Wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze); 
 • Wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych.

Matura 2018 - lektury uzupełniające:

 • Sofokles, Król Edyp; 
 • Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty); 
 • Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty); 
 • Giovanni Boccaccio, Sokół; 
 • Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty); 
 • Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty); 
 • Miguel de Cervantes y Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty); 
 • Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska (wybór psalmów); 
 • Wacław Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty z części I); 
 • Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty); 
 • Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory; 
 • Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty); 
 • Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła; 
 • Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty); 
 • Juliusz Słowacki, Beniowski (fragmenty); 
 • Aleksander Fredro, Śluby panieńskie; 
 • Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty); 
 • George Byron, Giaur (fragmenty); 
 • Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV; 
 • Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem; 
 • Maria Konopnicka, wybór wierszy; 
 • Stefan Żeromski, Echa leśne; 
 • Zofia Nałkowska, Granica; 
 • Tadeusz Peiper, wybór wierszy; 
 • Joseph Conrad, Lord Jim; 
 • Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Edward Stachura, wybór wierszy; 
 • Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty); 
 • Zofia Nałkowska, Przy torze kolejowym (z tomu Medaliony); 
 • Jan Józef Szczepański, Święty; 
 • Tadeusz Różewicz, Kartoteka; 
 • Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi (fragmenty); 
 • Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty); 
 • Stanisław Lem, Wizja lokalna; 
 • Samuel Beckett, Czekając na Godota; 
 • Friedrich Durrenmatt, Wizyta starszej pani; 
 • Eugene Ionesco, Lekcja lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

Matura 2018 - lektury uzupełniające, zakres rozszerzony:

 • Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (fragmenty); 
 • Tomasz Morus, Utopia (fragmenty); 
 • Pedro Calderon de la Barca, Życie snem; 
 • Wolter, Kandyd (fragmenty); 
 • Jean Jacques Rousseau, Nowa Heloiza (fragmenty); 
 • Wybrane utwory epickie okresu romantyzmu: Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń, Victor Hugo, Nędznicy, Edgar Allan Poe – wybrane opowiadanie; Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy (fragmenty); 
 • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom II – Zima); 
 • Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat; 
 • Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej; 
 • Gustaw Herling-Grudziński, Wieża; 
 • Florian Czarnyszewicz, Nadberezyńcy; 
 • Bohumil Hrabal– wybrane opowiadania; 
 • Wiesław Myśliwski, Widnokrąg; 
 • Julian Stryjkowski, Austeria; 
 • Umberto Eco, Imię róży; 
 • Wybrane wiersze poetów polskich i obcych; 
 • Wybrana powieść polska i obca z XX lub XXI wieku; 
 • Wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI wieku lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE