Kalkulator punktów do liceum 2020. Ile punktów i jak obliczyć?

2020-07-31 10:41 kl
Szkoła
Autor: Marek Maliszewski/REPORTER / EAST NEWS

Kalkulator punktów do liceum 2020 to rzecz, której szukają uczniowie na koniec lipca! Jak obliczyć punkty? Odpowiedź na to pytanie przyda się wszystkim, którzy 31 lipca 2020 otrzymali wyniki egzaminu ósmoklasisty. Dla uczniów ilość punktów jest ważna chociażby ze względu na chęć dostania się do wymarzonego liceum. Z myślą o was - kalkulator punktów podrzucamy na ESKA.pl!

Kalkulator punktów do liceum 2020 to najważniejsza rzecz dla uczniów, którzy odebrali wyniki egzaminów ósmoklasisty. Jak działa kalkulator punktów do liceum 2020? Zastanawiacie się, jak obliczyć punkty po podstawówce? Podpowiadamy w tym miejscu. Uczniowie do egzaminu ósmoklasisty przystąpili dopiero w czerwcu, po sporych emocjach spowodowanych pandemią koronawirusa. Następnie z równie dużymi emocjami czekali na wyniki. Otrzymali je 31 lipca 2020, po godzinie 10:00 rano. 

Kalkulator punktów do liceum 2020 - jak obliczyć?

Punkty do liceum 2020 można uzyskać na różne sposoby. Sumowane są one na podstawie uzyskanych wyników z egzaminu ósmoklasisty, posiadanie świadectwa "z czerwonym paskiem", udział i sukcesy w konkursach oraz osiągnięcia sportowe oraz artystyczne. Zacznijmy od tego, że uczeń, jeśli chce walczyć o miejsce w szkole średniej musi przystąpić do egzaminu. Nawet, jeżeli uzyska 0 punktów, to nie będzie musiał powtarzać ostatniej klasy.

Maksymalni uczeń w rekrutacji do liceum 2020 może zdobyć 200 punktów: 100 z egzaminu ósmoklasisty, a 100 za świadectwo, oceny oraz dodatkowe konkursy. Wynik egzaminu ósmoklasisty, który jest przedstawiony w procentach, mnoży się przez 0,35 z języka polskiego oraz matematyki oraz przez 0,3 z języka obcego. 

Do drugiej połowy punktów sumuje się m.in. oceny ze świadectwa ukończenia podstawówki, udział w konkursach itp. Ze świadectwa pod uwagę bierze się następujące oceny:

 • język polski,
 • matematyka,
 • dwa obowiązkowe przedmioty ustalonych przez dyrektora.

Oceny są przeliczane na punkty do liceów 2020 w następujący sposób:

 • celujący - 18 pkt,
 • bardzo dobry - 17 pkt,
 • dobry - 14 pkt,
 • dostateczny - 8 pkt,
 • dopuszczający - 2 pkt.

Punktacja za dodatkowe osiągnięcia znajduje się poniżej:

 • świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem - 7 punktów.
 • uzyskanie w konkursie o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów.

 • uzyskanie w konkursie o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty,
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty.

 • uzyskanie w konkursie o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty.

 • uzyskanie w konkursie albo turnieju o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty.

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym - 4 punkty,
krajowym – 3 punkty,
wojewódzkim – 2 punkty,
powiatowym – 1 punkt.

(W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.)

 • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Najnowsze