Egzamin zawodowy 2021 - odpowiedzi, arkusze, wyniki, terminy

2021-01-14 13:48 ek
Egzamin zawodowy
Autor: Piotr Mecik/East News

Egzaminy zawodowe w 2021 roku rozpoczęły się w poniedziałek 11 stycznia. Odbywają się one w trzech formułach i składają się nie tylko z części praktycznej, ale także pisemnej. Jak wygląda harmonogram tegorocznych egzaminów zawodowych? Gdzie znaleźć odpowiedzi i arkusze? Kiedy pojawią się wyniki? Odpowiedzi na te kwestie znajdziecie w artykule poniżej.

Spis treści

  1. Egzamin zawodowy 2021 - terminy
  2. Egzamin zawodowy 2021 - arkusze
  3. Egzamin zawodowy 2021 - odpowiedzi
  4. Egzamin zawodowy 2021 - wyniki

Egzamin zawodowy 2021 - odpowiedzi, arkusze, wyniki, terminy. Najważniejsze informacje na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, znajdziecie w poniższym artykule. Ze względu na pandemię koronawirusa i wiele obostrzeń, które zostały wprowadzone w naszym kraju, uczniowie ze szkół zawodowych i technikum, podeszli do swoich testów w ferie. Przypomnijmy, że dwutygodniowa przerwa od szkoły, została zaplanowana w jednym terminie dla każdego województwa. Egzaminy zawodowe wystartowały na początku stycznia 2021 roku i skłąda się z dwóch części - pisemnej i praktycznej. Część pisemna trwa 60 minut i jest to test, który składa się z 40 pytań zamkniętych. Praktyka natomiast, trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Aby uzyskać pozytywny wynik i zdać ważne testy, należy zdobyć z części pisemnej minimum 50% punktów, a z części praktycznej co najmniej 75%.

Przypomnijmy, że egzaminy zawodowe odbywają się w kilku formułach. Formuła 2017 rozpoczęła się 11 stycznia i potrwa do 19 stycznia włącznie, natomiast formuła 2019 do 5 lutego.

Egzamin zawodowy 2021 - terminy

Egzaminy zawodowe w 2021 roku przebiegają w dwóch terminach. Pierwsza to sesja zimowa, druga to sesja letnia. Terminarz wygląda następująco:

Egzamin zawodowy sesja zimowa:

  • 11 stycznia - część praktyczna: Model d
  • 12 stycznia - część pisemna
  • 13 - 19 stycznia - część praktyczna: Model w, wk, dk

Egzamin zawodowy sesja letnia:

  • 21 czerwca - część praktyczna: Model d
  • 22 czerwca - część pisemna
  • 23 czerwca - 8 lipca - część praktyczna: Model w, wk, dk

Dokładny harmonogram egzaminów zawodowych 2021, dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej CKE.

Egzamin zawodowy 2021 - arkusze

Arkusze egzaminów zawodowych nigdy nie są dostępne w trakcie trwania testów. Znajdziemy je dopiero po zakończonej sesji na oficjalnej stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin zawodowy 2021 - odpowiedzi

Gdzie znaleźć odpowiedzi do egzaminów zawodowych z 2021 roku? Klucze odpowiedzi jak zawsze zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nastąpi to w czwartek 14 stycznia już o godzinie 16:00. Przypominamy, że CKE nie publikuje kryteriów oceniania, a także przykładowych rozwiązań do arkuszy egzaminacyjnych z części praktycznej.

Egzamin zawodowy 2021 - wyniki

Wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji zimowej 2021, zostaną ogłoszone, a także przekazane placówkom w środę 31 marca 2021 roku. Ponadto wyniki egzaminów zawodowych można sprawdzić również online na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Uczniowie mogą to zrobić po zalogowaniu się w serwisach, przy użyciu loginu i hasła, które otrzymali w szkole macierzystej.

Sprawdźcie listę hitów na ferie 2021!
Najnowsze