egzamin

i

Autor: Piotr Hukalo/East News

Egzaminy

Egzamin ósmoklasisty 2024 - czy da się nie zdać testów? Znamy zasady i kryteria oceniania!

2024-04-16 10:20

Egzamin ósmoklasisty przygotuje uczniów do dalszej edukacji. To jeden z pierwszych, ważnych testów w życiu młodzieży. Warto zrobić wszystko, by wypaść na nim jak najlepiej, ponieważ jego wynik w znacznym stopniu wpływa na to, do jakiej szkoły ponadpodstawowej dostanie się zdający. Sprawdziliśmy, czy da się nie zdać testów oraz jakie są zasady ich oceniania.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 mają istotne znaczenie dla dalszej ścieżki edukacyjnej każdego ucznia, ponieważ często decyduje on o przyjęciu do wybranych szkół średnich. Nic więc dziwnego, że wiele osób zastanawia się, czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty 2024 oraz jakie są kryteria oceny. Uczniowie kończący szkołę podstawową powinni zapoznać się m.in. z listą lektur, na której znalazły się utwory z literatury polskiej i światowej, ale również nie mieć problemu z rozwiązywaniem działań na ułamkach, potęgowaniem, obliczeniami procentowymi i tworzeniem wyrażeń algebraicznych. Dlatego też, młodzież stara się jak najlepiej przygotować do wymagających testów, ucząc się systematycznie i przyswajając materiał zawarty w podręcznikach oraz na lekcjach. Warto pamiętać o tym, że egzamin ósmoklasisty 2024 jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń kończący szkołą podstawową musi do niego przystąpić.

SHORT - Reacts - Roxie Węgiel - Buty | ESKA

Egzamin ósmoklasisty 2024 - czy da się nie zdać?

Egzamin ósmoklasisty wymaga od uczniów nie tylko znajomości teorii, ale również umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywania zadań oraz interpretacji tekstów. Dla wielu uczniów jest to także pierwsze poważne wyzwanie egzaminacyjne, które przygotowuje ich do przyszłych egzaminów, takich jak matura, a nawet sesja na studiach. Zestresowani testem uczniowie zastanawiają się, czy da się nie zdać egzaminu ósmoklasisty 2024. To z pewnością przysporzyłoby im sporo dodatkowych nerwów. Jednak mamy dla Was dobrą wiadomość. Każdy z uzyskanych wyników automatycznie pozwala Wam na rekrutację do szkoły średniej, ponieważ egzaminu nie można nie zdać. Jednak od jego wyniku zależy to, czy dostaniecie się do wymarzonego liceum lub technikum.

Egzamin ósmoklasisty 2024 - zasady

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty 2024 obejmuje trzy dni. Uczniowie przystąpią do testów z trzech przedmiotów, czyli języka polskiego, matematyki oraz języka obcego - najczęściej język angielski. To naturalne, że wszyscy chcieliby wypaść na nich jak najlepiej. Przed wejściem na salę warto solidnie przygotować się do egzaminu, by nie potęgować sobie dodatkowego stresu. Egzamin ósmoklasisty sprawdza wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej dla wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Zadania na teście są zarówno otwarte, jak i zamknięte. Zakres materiału obowiązujący na testach wyznaczają wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych. Punktacja egzaminu ósmoklasisty 2024 może wielu osobom sprawić problem. W przypadku testu z języka polskiego zdający może uzyskać 45 pkt. Z kolei za rozwiązanie wszystkich zadań z języka angielskiego może uzyskać maksymalnie 55 pkt. Za zadania otwarte przyznawane jest 21 pkt., natomiast za zadania zamknięte 34 pkt. Jeśli uczeń poprawnie rozwiąże wszystkie zadania z matematyki otrzyma 25 pkt. Wyniki wyraża się procentowo. Liczbę zdobytych punktów trzeba pomnożyć przez 0,35. Jeśli uczeń napisał egzamin na 80 procent, zdobył 28 punktów (80x0,35). Z kolei wynik z języka obcego mnoży się przez 0,3.