Egzamin ósmoklasisty 2021 - wytyczne i wymagania. Jak będą wyglądać testy?

2021-05-14 9:29 Ewelina Kulasza
egzamin ósmoklasisty
Autor: Adam STASKIEWICZ/East News

Egzamin ósmoklasisty zbliża się wielkimi krokami. Już pod koniec maja, uczniowie ze szkół podstawowych usiądą w salach egzaminacyjnych i otworzą arkusze z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Przez pandemię i wszelkie restrykcje, które zostały wprowadzone w Polsce, wiele osób zastanawia się - jak będzie wyglądać egzamin w tym roku. Wytyczne i wymagania znajdziecie poniżej.

Spis treści

 1. Egzamin ósmoklasisty 2021 - wytyczne
 2. Egzamin ósmoklasisty 2021 - wymagania

Egzamin ósmoklasisty 2021 - wytyczne i wymagania. Jak będą wyglądać testy w tym roku? To zastanawia wiele osób. Egzaminy ósmoklasistów już pod koniec maja, a w naszym kraju, jak i na świecie wciąż trwa pandemia koronawirusa. Wiążą się z tym pewne obostrzenia i restrykcje, których należy przestrzegać. Podobnie jest również w przypadku uczniów, którzy cały czas odbywają naukę zdalną, a także młodzieży, która podchodzi w tym roku do egzaminów ósmych klas. Przypomnijmy, że testy ósmoklasistów odbędą się w tym roku pod koniec miesiąca, dokładnie 25, 26 i 27 maja. Jest to wtorek, środa, a także czwartek. Na uczniów czekać będą arkusze z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Trzecia fala pandemii wciąż trwa. Jak w takim razie będą wyglądać tegoroczne testy ósmych klas? Oprócz dezynfekcji i zakrywania nosa i ust maseczką, obowiązują także inne zasady i wytyczne - znajdziecie je w dalszej części artykułu.

Teledyski kręcone w szkole! Pamiętasz je wszystkie?

Egzamin ósmoklasisty 2021 - wytyczne

 • na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu - bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19
 • nikt z wyżej wymienionych osób nie może przyjść na egzamin, jeśli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych luba sama jest objęta kwarantanną/ izolacją w warunkach domowych
 • osoba, która jest ozdrowieńcem i przechorowała COVID-19, a także osoba zaszczepiona, może przyjść na egzamin, nawet jeśli jego domownik przebywa na izolacji
 • rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły z wyjątkiem sytuacji, gdy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się
 • W pierwszej kolejności (o najwcześniejszych godzinach) na egzamin wchodzą zdający, którzy korzystają z przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu

Egzamin ósmoklasisty 2021 - wymagania

 • uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy w tym: książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek
 • na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych
 • zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających
 • rezerwowe kalkulatory i inne przedmioty ze szkoły mają być dokładnie dezynfekowane po każdej osobie
 • szkoła nie zapewnia wody pitnej, dlatego na egzamin należy mieć własną butelkę z wodą
 • szkoła nie zapewnia posiłków, dlatego jeśli ktoś jednego dnia zdaje więcej egzaminów, może przynieść swoje jedzenie
 • osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń
 • wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, wiąże się z zachowaniem dystansu co najmniej 1,5 m. Usta i nos muszą być zakryte maseczką.
Najnowsze