Park Rury w Lublinie może zyskać patrona. Czyje imię będzie nosić?

2022-12-09 15:46

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk zapowiedział złożenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia parkowi znajdującemu się w dzielnicy Rury. O tym, czy miejsce to zyska swojego patrona zdecydują miejscy radni podczas najbliżej sesji Rady Miasta.

Park Rury to miejsce liczące 30 ha, znajdujące się między osiedlami LSM a Czubami (pomiędzy ul. Armii Krajowej i Nadbystrzycką). Na jego terenie znajduje się m.in. pomnik upamiętniający więźniów Zamku Lubelskiego, a także kamienie z nazwami miast partnerskich Lublina (czyli Aleja Miast Partnerskich). Już niedługo park Rury może zyskać swojego patrona. Jak czytamy w projekcie uchwały, nad którym mają wkrótce debatować miejscy radni, park ten miałby nosić imię urbanisty Romualda Dylewskiego.

– Z całą pewnością osiągnięcia zawodowe oraz postawa życiowa profesora Dylewskiego zasługują na upamiętnienie w miejscu bezpośrednio związanym z jego pracą. Był uznanym twórcą licznych planów i opracowań urbanistycznych dla naszego miasta, w tym wąwozu Rury, w którego zachowaniu miał znaczący udział – podkreśla Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – Czując na sobie odpowiedzialność za kształtowanie przestrzeni miasta, cieszył się głębokim zaufaniem środowiska nie tylko urbanistów i architektów, ale również samorządowców. Nieocenione są zasługi profesora Dylewskiego dla Lublina, dlatego zdecydowanie poparłem wniosek lubelskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich – dodaje.

Prof. Romuald Dylewski był uznanym architektem i urbanistą, związanym z Lublinem od 1955 r. Przez blisko 20 lat kierował Pracownią Urbanistyczną Miasta Lublin.

- Był generalnym projektantem planów miasta Lublin i koordynatorem ich realizacji, w tym pierwszego po wojnie Planu ogólnego miasta Lublina, który nakreślił i przesądził o kierunkach rozwoju. Znaczącym osiągnięciem tego okresu pracy jest zachowanie w przestrzeni miasta terenów zieleni i rekreacji: Ogrodu Botanicznego UMCS, Muzeum Wsi Lubelskiej oraz zachowanie terenu pomiędzy dzielnicami mieszkaniowymi Rury, LSM i Czuby z przeznaczeniem go na Park Rury. Według jego koncepcji powstało obecne zagospodarowanie przestrzenne Muzeum na Majdanku – wylicza Monika Głazik z biura prasowego lubelskiego ratusza.

Dylewski stworzył także plany innych miast, również tych zagranicznych (np. Damaszku, Bagdadu czy Edynburga). W Lublinie działał również jako radny Rady Miasta czy przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lublinie oraz wiceprzewodniczący lubelskiej Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Był także wykładowcą akademickim z zakresu planowania przestrzennego. Wykładał między innymi na Politechnice Krakowskiej i UMCS-ie. Dylewski był ponadto laureatem licznych wyróżnień i odznaczeń. Zmarł w 2019 r.

Głosowanie w sprawie nadania imienia dla Parku Rury odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miasta Lublin, zaplanowanej na 15 grudnia.