Lubelski Ratusz przywraca bezpośrednią obsługę interesantów. Są jednak dodatkowe wytyczne

2020-05-23 6:54 Jacek Werner
Wraca bezpośrednia obsługa interesantów
Autor: Urząd Miasta Lublin Na klientów czeka już nowa siedziba Urzędu Miasta przy ul. Spokojnej

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, sprawę w urzędzie będziemy mogli już załatwić osobiście.

Przyjmowanie i obsługa klientów będzie już prowadzona we wszystkich sprawach. Do tej pory, w czasie pandemii, osobiście można było zalatwić tylko wybrane sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego. Są jednak pewne ograniczenia.

- Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi - wyjaśnia Monika Głazik z lubelskiego Ratusza.

Gdzie realizowana będzie bezpośrednia obsługa interesantów?

  • 4 Biurach Obsługi Mieszkańców zlokalizowanych przy: ul. Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Franciszka Kleeberga 12A, Szaserów 13-15 – w godz. 7.45-15.15.
  • Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Spokojnej 2 w sprawach: sporządzenia aktu zgonu w pokoju nr 287 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 oraz w sobotę w godz. 8.00-14.00 oraz zgłoszenia urodzenia dziecka w pokoju nr 284 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30,
  • Wydziale Komunikacji przy ul. Czechowskiej 19A od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-14.30;
  • Wydziale Spraw Administracyjnych: w zakresie odbioru dowodu osobistego – w siedzibie Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 20 w pokoju nr 5 (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, w zakresie ewidencji działalności gospodarczej – przy ul. Spokojnej 2 w pokoju nr 253 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Aby zminimalizować kolejki, urzędnicy zalecają umówienie wizyty przez telefon.

- W związku z trudnością z zachowaniem wymagań sanitarnych i odpowiednich odległości nie będą czynne Biura Obsługi Mieszkańców mieszczące się w placówkach pocztowych. - dodaje Głazik - Przypominamy, że w stanie epidemii najbezpieczniejszą drogą załatwienia spraw pozostaje forma elektroniczna lub za pośrednictwem operatora pocztowego. W 9 lokalizacjach Urzędu nadal pozostają udostępnione specjalne pojemniki w kształcie urn, w których można pozostawić dokumenty w zamkniętych kopertach. W przypadku płatności przypominamy o możliwości korzystania z Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP.

Jak będzie wyglądała obsługa w poszczególnych wydziałach?

  • W Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Biurach Obsługi Mieszkańców (także w sali obsługi przy ul. Wieniawskiej 14), klienci będą obsługiwani według kolejności przyjścia. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, wprowadzona została dopuszczalna liczba interesantów jednocześnie przebywających na salach obsługi w BOM: ul. Wieniawska – 18 klientów, ul. Filaretów – 6 klientów, ul. Szaserów – 5 klientów, ul. Kleeberga – 5 klientów. Liczba osób będzie na bieżąco monitorowana.
  • W Wydziale Komunikacji w najbliższy poniedziałek i wtorek (25-26 maja), w związku z centralną awarią systemu Q-Matic obsługa interesantów będzie odbywała się po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty, natomiast już od środy (27 maja) tradycyjnie – z wykorzystaniem systemu kolejkowego.
  • W Wydziale Spraw Administracyjnych obsługa w zakresie ewidencji działalności gospodarczej w pierwszej kolejności będzie odbywała się po wcześniejszej, telefonicznej rezerwacji wizyty, klienci nieumówieni, będą obsłużeni jako następni. Wydawanie dowodów osobistych w siedzibie Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 20 będzie się odbywało na bieżąco, według kolejności przyjścia.