Jeszcze w tym roku mieszkańcy skorzystają z mostu przy ul. Żeglarskiej w Lublinie

2022-08-09 12:36

Rozbiórka obiektu, montaż pali i ich próby obciążeniowe oraz dostawa ponad 160 ton stali zbrojeniowej, to najważniejsze prace wykonane do tej pory przy budowie nowego mostu w ciągu ul. Żeglarskiej. Inwestycja prowadzona już od trzech miesięcy jest zaawansowana w około 17%, a wartość wykonanych do tej pory prac to blisko 6,5 mln zł.

– Jeszcze w tym roku mieszkańcy skorzystają z nowej infrastruktury, współfinansowanej z funduszy europejskich. Z uwagi na obszar koryta rzeki jest to trudne zadanie drogowe, pomimo to realizacja przebiega zgodnie z założeniami i bez komplikacji. Nowy most w ciągu ul. Żeglarskiej umożliwi bezpieczniejsze poruszanie się pieszym, rowerzystom i kierowcom, jak również dopełni funkcjonalnie istniejący w tej części miasta węzeł przesiadkowy – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin.

Do tej pory zakończono możliwą rozbiórkę obiektu w 80%, pozostałe dwie podpory zostaną wykorzystane przy montażu konstrukcji stalowej, co nastąpi po podwieszeniu ustroju nośnego. Po rozbiórce wykonano platformy robocze oraz wbito ścianki szczelne na pierwszej podporze. Następnie wykonawca przystąpił do realizacji robót palowych mających na celu stabilizację podłoża pod posadowienie podpory od strony ul. Janowskiej. W gruncie znajdują się już wszystkie 53 pale wiercone o średnicy 1 m i długości 12 m.

Lubelski dworzec już teraz robi ogromne wrażenie! Sami zobaczcie [zdjęcia]

Kolejnym etapem prac, bardzo ważnym ale i czasochłonnym, były próbne obciążenia statyczne pali fundamentowych.

W pierwszej kolejności drogowcy wykonali wykop oraz beton podkładowy.

Następnie, zgodnie z projektem, próbne obciążenia wykonano na ośmiu wytypowanych palach. Z uwagi na skomplikowany charakter tych prac, w ciągu doby była możliwość prowadzenia czynności tylko w zakresie dwóch słupów.

Skrócony raport z badań wytrzymałościowych pali potwierdza osiągnięcie prawidłowych wskaźników. Sprawozdanie szczegółowe wykonawca przekaże w najbliższym czasie.

Pokazali, że graffiti to sztuka. Niesamowite prace artystów street artu w Lublinie.

Zakończenie próbnych obciążeń pali pozwoliło rozpocząć montaż zbrojenia konstrukcji przyczółku na podporze od strony ul. Janowskiej. Równolegle trwają prace związane ze wzmocnieniem podłoża metodą „jet-grouting”, czyli mieszania piasku i cementu z gruntem oraz wodą w celu jego stabilizacji, pod posadowienie przyczółku po drugiej stronie rzeki - od strony ul. Nałkowskich. Tam jednocześnie prowadzone są prace przy posadowieniu drugiej podpory.

Ponadto, na teren budowy dostarczono już ponad 160 ton stali zbrojeniowej. Drogowcy będą ją wykorzystywali jako materiał do konstrukcji przyczółków.

Oprócz robót branży mostowej inwestycja zakłada przebudowę odcinka ul. Żeglarskiej - od nowo powstałego węzła, do skrzyżowania z ul. Nałkowskich. Stąd równolegle prowadzone są roboty drogowe przy przebudowie tej ulicy. Wybudowano już kanalizację deszczową od strony ul. Janowskiej. Ponadto wykonywane są również roboty branży elektroenergetycznej.

Wykonano już wszystkie roboty związane z usunięciem kolizji oraz przewiert pod rzeką Bystrzycą, dla przeprowadzenia nowych ciągów kablowych. W najbliższym czasie planowana jest kontynuacja robót sanitarnych w ciągu ul. Żeglarskiej od strony ul. Nałkowskich. Zakres inwestycji obejmie również korektę przebiegu ścieżki rowerowej zlokalizowanej pod mostem oraz regulację koryta rzeki.  

Nowy most będzie większy od obecnego. Jego długość wyniesie 50 m, a szerokość 19 m. Będzie to obiekt jednoprzęsłowy ze wzmocnieniem w formie podwieszenia. Połączenie obiektu z nasypem drogowym zaprojektowano za pomocą przyczółków żelbetowych. Wszystkie elementy wyposażenia z betonu będą wykonane w kolorystyce materiału naturalnego, deski gzymsowe zaprojektowano w kolorze zielonym, a balustrady na obiekcie jako szare.

Most w ciągu ul. Żeglarskiej to jeden ze 115 obiektów mostowych znajdujących się na terenie miasta.

Generalnym wykonawcą robót jest spółka Primost Południe z siedzibą w Będzinie. Koszt zadania wynosi około 37 mln zł, a termin jego zakończenia upływa 29 listopada. Inwestycja to część projektu unijnego pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE