Zamrożenie cen prądu. Wyższe limity dla trzech grup, ale trzeba złożyć wniosek

2023-02-01 7:43
Zamrożenie cen prądu. Wyższe limity dla trzech grup, ale trzeba złożyć wniosek
Autor: pixabay

Zamrożenie cen prądu już wkrótce wejdzie w życie. Ustawa została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z przepisami ceny prądu będą zamrożone na poziomie cen z 2022 roku do określonych limitów zużycia. Dla niektórych grup wprowadzono wyższe limity, ale trzeba złożyć wniosek, aby móc skorzystać z ulgi. Sprawdź, gdzie złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu.

Zamrożenie cen prądu. Wyższe limity dla trzech grup

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku (tzw. ustawa zamrażająca ceny prądu) zakłada, że w przyszłym roku ceny prądu będą zamrożone na poziomie cen z 2022 roku do określonych limitów zużycia. Ustawodawcy wprowadzili trzy limity, uprawniające do zamrożenia cen prądu:

  • limitu zużycia energii elektrycznej do 2 MWh rocznie (2000 kWh) dla gospodarstw domowych, 
  • limit do 2,6 MWh (2600 kWh) dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami, 
  • limit do 3 MWh (3000 kWh) w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Po przekroczeniu wskazanych limitów zużycia odbiorcy będą rozliczani za każdą kolejną zużytą ilość energii według stawek taryf lub cenników obowiązujących w 2023 r. Z zamrożenia cen prądu wyłączeni będą odbiorcy, którzy wcześniej zawarli rynkowe umowy gwarantujące im stałą cenę za energię elektryczną w 2023 r.

Ustawa przewiduje, że jeżeli między 1 października br. a 31 grudnia 2023 r. odbiorca zmniejszy swoje zużycie, o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem 1 października 2021 - 31 grudnia 2022 r., w 2024 r. sprzedawca ma mu zaoferować upust w wysokości 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 - grudzień 2023.

Spółki energetyczne mają otrzymać rekompensaty za zamrożenie cen prądu i upusty. Źródłem finansowania ma być Fundusz Przeciwdziałania COVID-19; z niego będzie też finansowany dodatek elektryczny.

W ustawie założono też podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez urzędy obsługujące organy administracji rządowej i samorządowej. W piątek, 14 października ustawa zamrażająca ceny prądu została podpisana przez prezydenta i prawdopodobnie wejdzie w życie jeszcze przed 21 października. 

Wniosek o zamrożenie cen prądu. Kto musi go złożyć?

Jak donosi samorzad.infor.pl, osoby, które chcą skorzystać z zamrożenia cen prądu powyżej limitu 2 MWh rocznie, muszą złożyć odpowiedni wniosek. Jak pisaliśmy wyżej, wyższe limity przysługują gospodarstwom domowym z osobami z niepełnosprawnościami, rodzinom z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnikom. Te trzy grupy, aby mogły skorzystać z ulgi, muszą złożyć Oświadczenie o spełnianiu przez odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego.

Co istotne, nie obowiązuje jeden wzór wniosku, tak jak miało to miejsce w przypadku dodatku węglowego czy innych form wsparcia. Dostawcy energii zobowiązali się jednak, że przygotują odpowiednie wnioski i zamieszczą je na swoich stronach internetowych. 

Poza wnioskiem należy też złożyć inny dokument, potwierdzający prawo do ulgi. W przypadku dużych rodzin powinien to być skan Karty Dużej Rodziny (musi być widoczny numer seryjny). Z kolei rolnicy powinni dołączyć kopię aktualnej decyzji o wymierzeniu podatku rolnego. Natomiast gospodarstwa domowe, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnościami, powinny dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, aczkolwiek nie każdy zakład energetyczny ma tego wymagać. 

Oświadczenie o posiadaniu prawa do ulgi wraz z dokumentem potwierdzającym to prawo należy złożyć do dostawcy energii. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznie - wówczas dokument należy podpisać:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisem zaufanym 
  • podpisem osobistym.

W oświadczeniu powinna znaleźć się następująca klauzula: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. karny". Dokumenty najlepiej złożyć niezwłocznie po wejściu przepisów w życie i nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

Pozostałe gospodarstwa domowe, czyli uprawnione do skorzystania z limitu do 2 MWh rocznie nie muszą składać żadnych dokumentów. 

Zamrożenie cen prądu. Sejm podjął decyzję

Sejm uchwalił w czwartek ustawę wprowadzającą maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, samorządów i firm. Zgodnie z nowymi przepisami dla gospodarstw ta cena wyniesie 693 zł za MWh, a dla samorządów i sektora MŚP - 785 zł za MWh.

W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna ma być na poziomie 693 zł za MWh. Będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia: 2 MWh – dla gospodarstw domowych; 2,6 MWh – dla rodzin z osobą niepełnosprawną; 3 MWh – dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Zgodnie z ustawą, w rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023. Jeśli umowa sprzedaży prądu została zawarta po 23 lutego br., wówczas w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada br. również ma być stosowana cena maksymalna.

Serce WOŚP stanęło w Łodzi

Jak Polacy szykują się do trudnej zimy?

Posłuchaj, jak zwykli ludzie reagują na pomysły polityków!

Listen to "Tak oszczędzają Polacy. Siedzą W ZIMNIE, po ciemku i jedzą SUCHY chleb! Ludzie wyjdą na ULICE!" on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE