Łódzkie

W Łódzkiem powstały nowe miasta! W 2024 r. prawa miejskie odzyskało aż osiem miejscowości!

2024-03-07 15:18

Od 1 stycznia 2024 r. na mapie województwa łódzkiego pojawiło się aż 8 nowych miast. Wnioski samorządów z regionu łódzkiego o zmianę statusu miejscowości uzyskały pozytywną opinię MSWiA i zostały zatwierdzenie przez Radę Ministrów. Tym samym od nowego roku liczba miast w Łódzkiem wzrosła do 60.

Nowe miasta w woj. łódzkim

Przybywa miast w województwie łódzkim. Jeszcze w grudniu 2022 r. było ich 48, a w tym roku jest ich już 60. Do 4 miejscowości, które uzyskały status miasta 1 stycznia 2023 r., dołączyło 8 kolejnych. Z rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że 1 stycznia 2024 r. na mapie województwa łódzkiego pojawiło się 8 nowych miast. 

Rozporządzenia w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów 27 lipca, a 31 lipca zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Rozporządzenie zakłada nadanie statusu miasta 8 miejscowościom z Łódzkiego. Tym samym wszystkie wnioski samorządów z woj. łódzkiego uzyskały pozytywną rekomendację MSWiA. Wszystkie te miejscowości posiadały już w przeszłości status miasta, ale utraciły go ok. 1870 r. w wyniku carskich represji po powstaniu styczniowym.

Jakie nowe miasta pojawią się na mapie woj. łódzkiego w 2024 roku?

Przypomnijmy, że 1 stycznia 2023 r. prawa miejskie odzyskały Ujazd (pow. tomaszowski), Rozprza (pow. piotrkowski), Jeżów (pow. brzeziński) i Dąbrowice (powiat kutnowski).

Nie wszyscy chcieli mieszkać w mieście

Odzyskać status miasta miały też szansę Bielawy w powiecie łowickim. Mieszkańcy nie poparli jednak tego pomysłu. W gminnych konsultacjach dotyczących nadania miejscowości statusu miasta wzięło udział 459 osób z 5189 uprawnionych (8,85%). Tylko 123 osoby (26,8%) zagłosowały za nadaniem Bielawom statusu miasta. 312 mieszkańców było przeciw (67,97%). Podobnie rozłożyły się też głosy w samej miejscowości Bielawy (61,54% przeciw). Tym samym wniosek o nadanie praw miejskich Bielawom nie został ostatecznie złożony.

Nowi mieszkańcy Orientarium Zoo Łódź
Listen on Spreaker.