Nowy podział Polski

i

Autor: Pixabay.com, mat. prasowe

Administracja

Chcą nowego podziału Polski! Województwo środkowopolskie zamiast łódzkiego?

2024-02-26 7:34

Ekspert Instytutu Sobieskiego, dr Łukasz Zaborowski, zaprezentował projekt reformy podziału administracyjnego Polski, podkreślając nierówności w istniejącym systemie. Proponuje on redukcję województw z 16 do 12. Jak zmiany wpłynęłyby na województwo łódzkie?

Jest pomysł na nowy podział Polski!

Dr Łukasz Zaborowski, ekspert Instytutu Sobieskiego stworzył raport „Korekta układu województw – ku równowadze rozwoju”, o którym jest głośno w całej Polsce. Zdaniem specjalisty ds. rozwoju regionalnego i polityki przestrzennej, obecny układ województw nie jest wynikiem „żadnej spójnej koncepcji, lecz przypadkową hybrydą”.

- Powstała ona w wyniku rozszerzenia modelu województw „dużych” o kilka „średnich”. Wskutek zakulisowych targów politycznych niektóre ośrodki zachowały regionalną samodzielność, a inne ją utraciły. W „dodatkowych” województwach rangę miast wojewódzkich utrzymały Kielce i Opole, Gorzów i Zielona Góra. Utraciły ją między innymi Częstochowa, Kalisz, Koszalin, Radom i Tarnów, choć mają nie mniejsze znaczenie w sieci osadniczej kraju – tłumaczy Zaborowski. -Takie nierówne traktowanie budzi poczucie krzywdy w kilku pominiętych ośrodkach.

Ekspert z Instytutu Sobieskiego opracował nowy podział, który jego zdaniem będzie sprawiedliwy dla wszystkich regionów. Przygotował jednak cztery warianty:

  • Wariant I „minimalny” to powściągliwa korekta obecnego stanu rzeczy. Nie powstają w nim nowe jednostki. Ma miejsce ograniczenie rozległości województw największych na rzecz mniejszych.
  • Wariant II „umiarkowany” przewiduje uzupełnienie układu o województwa „jednoznacznie brakujące” w świetle standardów obecnego podziału.
  • Wariant III „równoważący” to dalej idące ograniczenie województw ośrodków metropolitalnych na rzecz wieloośrodkowych województw „pozametropolitalnych”.
  • Innowacyjny wariant IV „makroregionalny” stanowi powrót do koncepcji dużych województw, opartych o wielkoskalowe układy osadnicze, w szczególności ośrodki metropolitalne. Jednak – w celu utrzymania równowagi sił – w tym wariancie największe ośrodki zostają pozbawione funkcji administracyjnych szczebla wojewódzkiego.

12 województw zamiast 16. Jakie zmiany w Łódzkiem?

Jeden z wariantów zakłada stworzenie 12 województw zamiast 16, w których liczba mieszkańców zostałaby wyrównana. Przy takim układzie miałoby powstać województwo środkowopolskie, w skład którego weszłyby takie miasta jak Kalisz i Ostrów.

- Województwo środkowopolskie jednoczy regiony Kalisza i Łodzi. Za połączeniem przemawia stosunkowa bliskość głównych ośrodków, wzmocniona pośrednim pasmem osadniczym Sieradza i Zduńskiej Woli. Ponadto względy historyczno-kulturowe: do środkowopolskiego wchodzi część Wielkopolski po wschodniej stronie kordonu zaborczego. Zasadzie tej nie podlega wprawdzie okręg Ostrowa Wielkopolskiego, współtworzącego konurbację z Kaliszem; jednak jego alternatywne powiązanie z Poznaniem jest również nieoczywiste, jako że na poziomie ponadregionalnym ciąży on raczej do bliższego Wrocławia. Powiązanie Kalisza z Łodzią znajduje też tradycję w województwie z okresu II Rzeczpospolitej. W wymiarze planistycznym zmierza do wzmocnienia obu kryzysowych ośrodków: Łodzi – przez powiększenie zaplecza, oraz Kalisza z Ostrowem – przez oddzielenie od silniejszego Poznania – wyjaśnia Zaborowski.

12 województwa zamiast 16

i

Autor: https://sobieski.org.pl/ print screen

W innym wariancie z województwa łódzkiego zniknąłby Piotrków Trybunalski, który wraz z Częstochową stworzyłby województwo piotrkowsko-częstochowskie.

- Zjednoczenie Częstochowy i Piotrkowa Trybunalskiego rozwiązuje problem ich wspólnego zaplecza, dotychczas rozdzielonego granicą – wyjaśnia autor raportu.

Nowy podział Polski

i

Autor: https://sobieski.org.pl/ print screen

Co sądzicie o takim podziale? Pełny raport możecie znaleźć na stronie internetowej sobieski.org.pl.

Politycy o wcześniejszych wyborach
Listen on Spreaker.