nowy podział administracyjny Polski

Nowy podział administracyjny Polski. W 1999 roku weszła w życie reforma administracyjna ustanawiająca 16 nowych województw. Była to istotna zmiana, gdyż wcześniej, w latach 1975-1998 było w naszym kr…

dodano 23-5-2024

Tarnów może odłączyć się od Małopolski i stać się stolicą Podkarpacia. Taką propozycję przedstawił dr Łukasz Zaborowski, autor raportu „Korekta Układu Województw – Ku Równowadze Rozwoju”, opublikowan…

dodano 11-5-2024

Tarnów w latach 1975-1998 był stolicą województwa tarnowskiego, położonego w południowo-wschodniej części Polski. Znajdowała się w nim siedziba wojewody i sejmiku. Po przeprowadzonej w 1999 roku refo…

dodano 11-5-2024

Tarnów może odłączyć się od województwa małopolskiego. Taką propozycję przedstawił dr Łukasz Zaborowski, autor raportu „Korekta Układu Województw – Ku Równowadze Rozwoju” opublikowanego przez Instytu…

dodano 11-5-2024

1 stycznia 1999 roku zaczął obowiązywać nowy podział administracyjny w Polsce. Powstało województwo podkarpackie, na które złożyło się kilka innych województw. Aktualne Podkarpacie wchłonęło dwa woje…

dodano 10-5-2024

Województwo małopolskie zostanie zlikwidowane? Alternatywne wizje podziału terytorialnego Polski przedstawił w swojej najnowszej pracy „Korekta Układu Województw – Ku Równowadze Rozwoju” dr Łukasz Za…

dodano 28-4-2024

Instytut Sobieskiego podzielił się raportem "Korekta układu województw – ku równowadze rozwoju", napisanym przez dr Łukasz Zaborowski. Krytykuje on obecny podział administracyjny. Przedstawił on pomy…

dodano 27-4-2024

Ekspert Instytutu Sobieskiego, dr Łukasz Zaborowski, zaprezentował projekt reformy podziału administracyjnego Polski, podkreślając nierówności w istniejącym systemie. Proponuje on redukcję województw…

dodano 26-2-2024

Naukowcy z Instytutu Sobieskiego opublikowali nowy raport. Uwzględnili w nim korektę podziału administracyjnego Polski. Według nich ten, który aktualnie obowiązuje, jest "przypadkową hybrydą" i zapro…

dodano 16-2-2024

Trzy miasta ze statusem stolicy w nowym województwie śląsko-małopolskim i korekta granic obejmująca Oświęcim i Racibórz to szczegółowy plan reformy administracyjnej Polski. To opcja podziału wojewódz…

dodano 27-1-2024

W odpowiedzi na propozycję nowego podziału administracyjnego Polski, prezydenci Gorzowa, Nowej Soli oraz Zielonej Góy planują zorganizować specjalną konferencje, na której wskażą zagrożenia oraz kier…

dodano 6-12-2023

Liczba województw w Polsce zmniejszona do dwunastu – to jeden z czterech wariantów nowego podziału administracyjnego kraju, który zaproponował dr Łukasz Zaborowski w raporcie "Korekta układu wojewódz…

dodano 2-11-2023