Dodatek węglowy. Wniosek można złożyć online, osobiście lub pocztą. Sprawdź, jak złożyć wniosek o dodatek węglowy i kiedy można spodziewać się pieniędzy

2022-10-06 15:23
Dodatek węglowy w Krakowie. Składanie wniosków jest bezprzedmiotowe
Autor: Pixabay/print screen gov.pl Dodatek węglowy w Krakowie. Składanie wniosków jest bezprzedmiotowe

Dodatek węglowy stał się faktem za sprawą podpisu prezydenta pod ustawą. Wnioski o dodatek węglowy można składać od 17 sierpnia do 30 listopada 2022. Wyjaśniamy, jak złożyć wniosek o dodatek węglowy i kiedy można spodziewać się pieniędzy na koncie.

Dodatek węglowy: wniosek

Wniosek o dodatek węglowy można składać od 17 sierpnia 2022 r. Zgodnie z ustawą, wszystkie gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne, czyli zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. 

Wnioski o dodatek węglowy należy składać do urzędów gmin. Wzór jest jednolity dla całej Polski, co ma przyspieszyć cały proces. 

- Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r. Dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem jego otrzymania jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – przypomniała dzisiaj minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Gminy będą miały 30 dni od dnia złożenia wniosku na wypłatę pieniędzy. 

Wniosek o dodatek węglowy - jak wypełnić

Zgodnie z opublikowanym w środę projektem rozporządzenia, wniosek o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji, takie jak:

 • imię,
 • nazwisko,
 • PESEL,
 • dane dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • dane gospodarstwa domowego,
 • miejsce zamieszkania (członkowie gospodarstwa domowego nie muszą być zameldowani pod tym adresem. W tej sekcji należy podać adres, pod którym się mieszka),
 • inne osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego (należy wymienić wszystkich członków rodziny, z którymi prowadzi się gospodarstwo domowe. Jeżeli gospodarstwo domowe jest wieloosobowe, oprócz zaznaczenia opcji "wieloosobowe", trzeba wpisać liczbę członków, wliczając również siebie. Jeżeli wniosek składa się w formie papierowej i zabrakło miejsca na wpisanie wszystkich członków gospodarstwa domowego, należy wydrukować dodatkową stronę wniosku, aby wpisać dane pozostałych osób),
 • numer rachunku bankowego,
 • informacja o źródle ogrzewania na paliwo stałe (należy zaznaczyć: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, należy zaznaczyć główne źródło ogrzewania, takie samo jak wskazane w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków).

Jak podkreślono, weryfikacja tych danych przez gminę jest konieczna, w szczególności z uwagi na fakt, że jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany on będzie pierwszemu z wnioskodawców. We wniosku konieczne jest zawarcie informacji o źródle ogrzewania na paliwo stałe.

Zgodnie z przepisami dodatek węglowy przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce, cudzoziemcom m.in. na podstawie zezwolenia na pobyt stały czy w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Należy pamiętać, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek o dodatek węglowy: online, wzór do druku, PDF do pobrania

Wzór wniosku o dodatek węglowy został zamieszczony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz.U. 2022 poz. 1712). Można go zobaczyć TUTAJ. Wnioski są także dostępne na stronie gov.pl. Powinny być także dostępne na stronach internetowych urzędów gmin. 

Dokument można wydrukować, wypełnić i złożyć w odpowiednim urzędzie.

Wniosek o dodatek węglowy strona 1
Autor: GOV.pl
Wniosek o dodatek węglowy strona 2
Autor: GOV.pl
Wniosek o dodatek węglowy strona 3
Autor: GOV.pl
Wniosek o dodatek węglowy strona 4
Autor: GOV.pl
Wniosek o dodatek węglowy strona 5
Autor: GOV.pl
Wniosek o dodatek węglowy strona 6
Autor: GOV.pl

Wniosek o dodatek węglowy - gdzie złożyć?

Wiele osób ma wątpliwości, gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy. Powinno się to zrobić w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Dla przykładu, w Łodzi wnioski należy składać w Centrum Świadczeń Socjalnych przy ul. Urzędniczej 45. Można je także wrzucać do urn, które znajdują się w czterech lokalizacjach: 

 • ul. Urzędnicza 45
 • ul. Drewnowska 5
 • al. Politechniki 32
 • ul. Piotrkowska 110 (ŁCKM).

Istnieje także możliwość wysłania wniosku pocztą. Mieszkańcy Łodzi powinni wysyłać dokumenty na adres: Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, ul. Urzędnicza 45, 91-304 Łódź.

Wniosek o dodatek węglowy przez ePUAP

Wniosek o dodatek węglowy można także wypełnić za pośrednictwem platformy ePUAP. Jak to zrobić? Po zalogowaniu się do portalu należy wybrać kolejno: Inne sprawy urzędowe, Korespondencja z urzędem, a następnie Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Następnie trzeba będzie wniosek w formacie DOC lub PDF załączyć do powyższego pisma i podpisać podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ważne aby wybrać odpowiedni urząd, do którego pismo ma zostać wysłane. 

Dodatek węglowy: czy jest kryterium dochodowe?

Wiele osób zastanawia się, czy jest kryterium dochodowe, od którego uzależniona będzie wypłata dodatku węglowego. Należy zapamiętać, że ustawa o dodatku węglowym nie zakłada kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

Nowe przepisy zakładają, że maksymalny limit wydatków na dodatki węglowe wynosić będzie 11,5 mld zł, a źródłem finansowania będzie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Ustawa przewiduje, że Narodowy Bank Polski (NBP) przekaże do tego funduszu część swojego zysku, o ile będzie on wyższy niż założony w ustawie budżetowej. Według Ministerstwa Finansów z NBP będzie pochodziło ok. 9,5 mld zł.

Jak podano w ustawie, w przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 95 proc. tych środków, wysokość wypłacanych dodatków węglowych podlega proporcjonalnemu obniżeniu.

Nie tylko dodatek węglowy 

W ubiegłym tygodniu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że oprócz dodatku węglowego rząd zaproponuje także rekompensaty z budżetu dla ciepłowni w zamian za ograniczenie do 40 proc. wzrostu cen ciepła, oraz dopłaty dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania pelletu, drewna, oleju opałowego i LPG.

Zgodnie z zaprezentowanymi założeniami projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, gospodarstwa domowe ogrzewające się indywidualnie i korzystające z innych źródeł niż węgiel i gaz ziemny otrzymają jednorazowo dodatek na wybrane źródło ciepła. Będzie to 3000 zł, gdy głównym źródłem ogrzewania jest pellet albo inny rodzaj biomasy, jak brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż. W przypadku drewna kawałkowego dodatek ma wynieść 1000 zł. Jeżeli głównym źródłem jest LPG, dodatek wyniesie 500 zł. Przewidziano również kolejny dodatek - w wysokości 2000 zł - w przypadku kotłów na olej opałowy.

W przypadku ciepła systemowego Prezes URE ma ograniczyć do 40 proc. wzrost taryf na ciepło w ciepłownictwie systemowym. W zamian przedsiębiorstwa ciepłownicze, którym Prezes URE zatwierdza taryfy, dostaną z budżetu państwa rekompensatę równą różnicy kosztów, jakie będą ponosić w nadchodzącym sezonie grzewczym i kosztów na koniec poprzedniego sezonu, podniesionych o 60 proc.

Taryfa z rekompensatą ma objąć - obok gospodarstw domowych - wspólnoty mieszkaniowe, żłobki, szkoły, szpitale czy domy pomocy społecznej. Lista ta jest analogiczna do listy uprawnionych do korzystania z taryfowanych cen gazu.

MKiŚ oszacowało, że dzięki temu rozwiązaniu koszty uniknięte przeciętnego gospodarstwa domowego wyniosą 1012 zł, jeśli korzysta z ciepła wytwarzanego z węgla, i 3900 zł - jeśli paliwem ciepłowni jest gaz.

Koszt całego wsparcia oszacowano na 9,1 mld zł, z czego - według zapowiedzi - ok. 7 mld zł ma trafić do przedsiębiorstw ciepłowniczych, a ok. 2 mld zł do gospodarstw ogrzewających się indywidualnie.

Minister Moskwa informowała ponadto, że projekt ustawy jest w praktyce gotowy i wkrótce ma się nim zająć Stały Komitet Rady Ministrów. Do Sejmu powinien trafić na początku września. 

Serce WOŚP stanęło w Łodzi

Czy przy niskich zarobkach i wysokich cenach oszczędzanie w ogóle jest możliwe?

Jak najbardziej! Włącz podcast i dowiedz się, co możesz robić lepiej!

Listen to "5 sposobów na oszczędzanie przy niskich zarobkach" on Spreaker.
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE