Pracownicze Plany Kapitałowe obowiązkowe od 1 stycznia 2023

i

Autor: Pixabay Każda uprawiona osoba zostanie zgłoszona do PPK

Twoje finanse

Do kiedy możliwa jest rezygnacja z PPK? Jeśli chcesz to zrobić, musisz się pospieszyć

2023-03-31 7:59

Autozapis do PPK - co to znaczy? W 2023 roku wszystkie uprawione osoby zostały automatycznie zgłoszone do uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Według ustawy takie działania będą praktykowane co cztery lata, nawet wobec osób, które wcześniej zgłaszały rezygnację. PPK jednak jest dobrowolne - oznacza to, że można się z nich wypisać. Pamiętać należy jednak o ważnym terminie, który już wkrótce mija.

Autozapis do PPK w 2023 roku. Co to znaczy? Kto zostanie zapisany do PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe od 2023 roku. 

Jak wskazuje ustawa, osoby uprawione do uczestnictwa w programie czeka w 2023 roku pierwszy autozapis. Obejmie on pracowników między 18. a 55. rokiem życia podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Osoby starsze - do 70. roku życia zostaną włączone do programu, jeśli złożą pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.

1 stycznia 2023 roku weszły w życie art. 23 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych.

5. Co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który złożył deklarację, o której mowa w ust. 2, o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika zgodnie z ust. 6.

6. Co 4 lata, od dnia 1 kwietnia, podmiot zatrudniający dokonuje wpłat za uczestnika PPK, o którym mowa w ust. 2, chyba że uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację, o której mowa w ust. 2. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Wedle tych zapisów co cztery lata każdy uprawiony pracownik - nawet ten, który wcześniej złożył rezygnację - będzie automatycznie zgłaszany do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pierwszy autozapis ma miejsce w 2023 roku.

Jak złożyć rezygnację z PPK? Wkrótce mija ważny termin

To, że PPK jest obowiązkowe od 2023 roku, nie oznacza, że już od stycznia z wynagrodzeń będą potrącane wpłaty na rzecz indywidualnych rachunków PPK. Na listę uczestników pracownicy zostaną wpisani od 1 kwietnia 2023 roku.

Ze względu na to, że program jest dobrowolny, można z niego zrezygnować. Należy jednak pamiętać o ważnym terminie: każdy pracownik, chcący wypisać się z uczestnictwa w PPK, jest zobowiązany do złożenia wniosku w marcu 2023 roku. Dokumenty złożone przed tym terminem nie będą uwzględniane.

Jak zrezygnować z PPK? Deklarację o chęci wypisania się z PPK należy złożyć do pracodawcy, pamiętając przy tym, że wniosek o rezygnację nie może zostać wyrażony np. w formie wiadomości e-mail. Dokument jednak może zostać wysłany elektronicznie, ale tylko pod warunkiem opatrzenia go podpisem kwalifikowanym.

Rezygnacja nie wiąże się z wypłatą pieniędzy. Można jednak dokonać tzw. zwrotu, czyli wycofać środki z rachunku PPK. Realizacja tej dyspozycji wiąże się z określonymi pomniejszeniami (jeżeli wypłaty dokonuje się przed 60. rokiem życia). Przed przekazaniem uczestnikowi PPK środków w ramach zwrotu, instytucja finansowa potrąca: 30 proc. środków pochodzących z wpłat sfinansowanych przez pracodawcę, kwotę odpowiadającą środkom z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych oraz 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych, pochodzących ze środków zwracanych uczestnikowi.

Jak złożyć wniosek o zwrot pieniędzy z PPK? Wniosek o zwrot należy złożyć elektronicznie do instytucji finansowej (chyba że umowa o zarządzanie PPK stanowi inaczej). Mając dostęp do konta, wystarczy wydać dyspozycję „Wypłać”.

Czym jest Pracowniczy Plan Kapitałowy? Jak działa. Czy się opłaca?

PPK jest prywatnym i dobrowolnym programem gromadzenia środków. Upraszczając, uczestnikowi programu do każdej złotówki, którą zaoszczędzi (comiesięczne potrącenie z wypłaty danej kwoty), pracodawca dokłada kolejne 70 gr. Na konto pracownika wpływają również dopłata powitalna w wysokości 250 zł oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł przekazywane przez państwo.

Dla pracownika udział w PPK jest dobrowolny (może w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania w PPK i do niego powrócić).

W internecie są dostępne kalkulatory, które w przejrzysty sposób obliczają, ile środków można zgromadzić, prowadząc konto.

Pracownicze Plany Kapitałowe działają od 2018 roku, jednak jak wskazują statystyki sporządzone przez Polski Fundusz Rozwoju, w programie uczestniczy tylko co trzeci pracownik (ok. 2,5 mln uprawnionych).

Czy PPK zapewni nam godne emerytury?
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE