praca

i

Autor: Pixabay Zwrot kosztów pracy zdalnej. Nowe przepisy od 7 kwietnia 2023

Twoje finanse

Nowe przepisy od 7 kwietnia. Sprawdź, czy należy ci się dodatek za pracę zdalną

2023-04-07 9:09

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej weszła w życie. Nowe przepisy nakładają na pracodawców obowiązek wypłacania dodatków dla osób wykonujących swoje obowiązki w domu. Ile dokładnie wynosi dodatek za pracę zdalną, czyli home office? Kiedy będzie wypłacany? Sprawdźcie szczegóły w naszym materiale.

Dodatek za pracę zdalną. Jakie obowiązki ma pracodawca przy home office?

6 lutego w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane przepisy dotyczące pracy zdalnej. Zgodnie z nimi, pracodawca będzie musiał pokryć koszty prądu czy Internetu, które przy home office ponosi pracownik. W ustawie można przeczytać, że zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową. Ustawa określa następujące obowiązki ciążące na pracodawcy:

  • zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy,
  • zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tymurządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokrycie niezbędnych kosztów związanez instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy,
  • pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
  • zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania tej pracy.

Praca zdalna. Dodatek do pensji od kwietnia. Ile wyniesie? W jakiej formie będą wypłacane pieniądze?

Pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą. Niestety ustawa nie określa jednak, ile dokładnie będzie wynosić. Obowiązek pokrycia kosztów albo wypłaty ekwiwalentu, może być zastąpiony obowiązkiem wypłaty ryczałtu, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu albo ryczałtu bierze się pod uwagę w szczególności normy zużycia materiałów i narzędzi pracy. Warto również podkreślić, że pracodawca będzie miał prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.

Nowelizacja Kodeksu pracy. Kto będzie mógł złożyć wniosek o pracę zdalną?

Praca zdalna będzie mogła być zarządzona na polecenie pracodawcy, na przykład w wypadku stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii, ale też w sytuacji, gdy pracodawca nie może zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w stacjonarnym miejscu pracy. Praca zdalna okazjonalna będzie udzielana na wniosek pracownika w wymiarze 24 dni w roku kalendarzowym. Oprócz tego będzie można też złożyć wniosek o pracę zdalną. Taka możliwość będzie dotyczyła:

  • pracownicy w ciąży,
  • rodziców dziecka m.in. legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia,
  • pracownika sprawujący opiekę nad członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wielkanocne bębnienie w Przeworsku

QUIZ. Licealne lektury. Pytamy tylko o to, kto napisał daną książkę! Pamiętasz?

Pytanie 1 z 15
Zaczynamy od starożytności. Autorem "Antygony" był: