Piotr Sztompka profesorem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego

2021-05-12 14:09 nm PAP.
Piotr Sztompka profesorem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego
Autor: PAP/Łukasz Gągulski Piotr Sztompka profesorem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. Piotr Sztompka - uznany socjolog, naukowiec przez lata związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, a także pasjonat fotografii - został w środę wyróżniony tytułem profesora honorowego, który nadała mu jego macierzysta uczelnia.

Profesor wyróżniony został - jak podkreślił podczas środowej uroczystości rektor UJ, prof. Jacek Popiel - przede wszystkim za "znaczący wkład w światowy rozwój socjologii, wzmacnianie międzynarodowej pozycji Uniwersytetu Jagiellońskiego i polskiej nauki w ogóle, przez znakomite, wydane w wielu językach publikacje, intensywny udział w międzynarodowym życiu akademickim".

Prof. Piotra Sztompkę doceniono też za "wykształcenie kilku pokoleń studentów, wypromowanie wielu znakomitych doktorów i reprezentowanie mistrzowskich standardów w dydaktyce akademickiej", a także za zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju uczelni i "pełnienie misji uczonego, jako społecznego autorytetu".

Laudację na cześć wyróżnionego wygłosił prorektor UJ ds. rozwoju, prof. Jarosław Górniak, który również zaakcentował wkład prof. Sztompki w rozwój socjologii, poprzez publikacje, które "uzyskały szeroki rezonans w nauce światowej"; uhonorowany jest bowiem autorem ponad 200 artykułów naukowych i 35 książek (prawie połowę z nich stanowią monografie), wydawanych najczęściej w języku angielskim i tłumaczonych m.in. na chiński, japoński, indonezyjski, perski i rosyjski.

Raport z anteny 12.05, godz.10

W laudacji zwrócono uwagę także na "mistrzowski poziom w nauczaniu kolejnych pokoleń socjologów" przez profesora, zarówno w Krakowie, jak i na uczelniach zagranicznych. "Wymieniam te wybrane przejawy uznania, aby zilustrować odzew, z jakim spotkały się wyniki jego wybitnej aktywności naukowej" - wskazał prof. Górniak. Prorektor zwrócił uwagę, że "powstały one w toku kariery, która może być współczesnym wzorcem dla młodych naukowców, choć w większości rozwijała się przecież w czasach bez porównania trudniejszych, poczynając od możliwości podróżowania po świecie i dostępu do literatury, a kończąc na wolności badań naukowych".

Pasją prof. Sztompki jest nie tylko nauka, ale także fotografia. "Swoim obiektywem, czy raczej +subiektywem+, jak to sam określa, utrwala odwiedzane na całym świecie miejsca, które przykuły jego uwagę, bądź ze względu na swój urok, bądź też oryginalność, a zwłaszcza ze względu na społeczne znaczenie" - wskazał w laudacji prorektor UJ.

Sam prof. Sztompka przyznał, że choć takie wyróżnienie stanowi dla niego ukoronowanie jego drogi zawodowej, to nie jest ono bynajmniej jej zakończeniem. "Mój mistrz naukowy Robert Merton powiadał: +nie ma odpoczynku na szczytach+. Mam jeszcze sporo do zrobienia i obiecuję państwu, że jutro nie sprzedam biblioteki" - zadeklarował.

Profesor podzielił się z zebranymi także swoimi refleksjami na temat roli socjologii - nauki, której poświęcił lata pracy. "Dewizą mojej drogi zawodowej było to, że socjologia nie jest dla socjologów, ale dla światłych obywateli. Mój podręcznik socjologii, który przez prawie 20 lat towarzyszy polskim studentom (...) dedykowałem w druku +wszystkim tym, którzy pragną lepiej zrozumieć swoje społeczeństwo i swoje miejsce w społeczeństwie+" - mówił prof. Sztompka.

Naukowiec urodził się w 1944 r. w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Prawa UJ, a pracę magisterską obronił także w Instytucie Socjologii na tej uczelni. Następnie uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych oraz profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, Academia Europaea i American Academy of Arts and Sciences. W UJ-owskim instytucie socjologii pracował od czasu ukończenia studiów; kierował m.in. Zakładem Socjologii Teoretycznej.

Naukowiec był wielokrotnie nagradzany, m.in. Nagrodą Wydziału I PAN im. Leona Krzywickiego, Nagrodą Naukową Prezesa Rady Ministrów, kilkukrotnie Nagrodą I Stopnia Ministra Edukacji Narodowej oraz New Europe Prize, czyli wyróżnieniem sześciu centrów badań zaawansowanych w USA i w Europie dla uczonego z Europy Środkowej i Wschodniej. Jest też laureatem zwanej "polskim Noblem" Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Macierzysta uczelnia uhonorowała go m.in. najwyższym przyznawanym wyróżnieniem, czyli Medalem Merentibus. Prof. Sztompka pełnił też m.in. funkcję prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA) i przewodniczącego Komitetu Socjologii PAN.

Uroczystość nadania mu tytułu profesora honorowego UJ odbyła się w dniu 657. rocznicy założenia uczelni przez króla Kazimierza Wielkiego. Podczas przemówienia rozpoczynającego rektor UJ zwrócił uwagę na trudny czas, niosący ze sobą niespotykane dotąd problemy w funkcjonowaniu społeczności akademickiej, z którym obecnie się ona mierzy.

Ocenił jednak, że poradziła sobie ona z tym kryzysem. "O niezłomności i ogromnej determinacji społeczności akademickiej naszego uniwersytetu świadczy fakt, że jego funkcjonowania nie zdołał zatrzymać nawet wybuch pandemii koronawirusa, w trakcie której przyszło nam mierzyć się z wyzwaniami, przed jakimi nie stanęliśmy bodaj chyba nigdy wcześniej" - powiedział prof. Popiel.

"Ten trudny, niekiedy dramatyczny dla nas czas udowodnił, że w chwilach próby jesteśmy w stanie postępować dojrzale i odpowiedzialnie" - wskazał rektor i za tę pracę podziękował całej społeczności uczelnianej.