Mieszkańcy Ruczaju boją się zabudowy ostatnich zielonych terenów [AUDIO]

2020-07-06 14:04 db
zielen
Autor: Dominika Baraniec

Mieszkańcy krakowskiego Ruczaju boją się, że ostatnie tereny zielone w okolicy zamienią się w betonową pustynię. Urzędnicy przedstawili do konsultacji nowy projekt miejscowego planu zagospodarowania dla rejonu ulicy Kobierzyńskiej. Pod zabudowę przeznaczono większość terenu; zieleni zostanie niespełna pięć procent.

Jako pierwszy temat podjął mieszkaniec okolicy - Pan Bohdan. Z jego inicjatywy powstała strona www.zielonakobierzynska.pl - na której kompleksowo analizuje propozycję miasta. Pan Bohdan przygotował również gotowy szablon do składania uwag ws. omawianego planu.

Budową kolejnych dużych osiedli w naszej okolicy zainteresowałem się na prośbę mojego syna, który spytał, czy można jakoś powstrzymać wycinanie drzew. Zacząłem mu wyjaśniać, jak decyduje się o tym, gdzie i co ma być zbudowane. Wkrótce znaleźliśmy w Internecie projekt planu dla okolic Kobierzyńskiej. Mieszkam w tej części Ruczaju w której jeszcze są tereny zielone, nie zgadzam się żeby zabudować ostatnie skrawki zieleni. Wszyscy wiemy jak wygląda sytuacja na Ruczaju i jak ten teren zamienia się w betonową pustynię - komentuje Bohdan Widła mieszkaniec Ruczaju

Według Akcji Ratunkowej dla Krakowa - planowana zabudowa nie tylko zniszczy tereny cenne przyrodnicze, ale także zwiększy ryzyko podtopień w okolicy. O takim zagrożeniu mowa nawet w opracowaniach załączonych do projektu planu, ale zostały one zignorowane przez urzędników.

To jest właśnie ten moment, w którym jako mieszkańcy musimy brać sprawy w swoje ręce. Później zostaną tylko narzekania, że kolejne drzewa idą pod topór. Bardzo zachęcamy do składania uwag do planu, które zresztą są gotowe i kompleksowo przygotowane. Można je także napisać samemu. Proporcje 95% zabudowy i 5% zieleni to niezrozumiała i niedopuszczalna wizja rozwoju Krakowa. A to wszystko na terenach, które wcześniej sami urzędnicy określili jako cenne przyrodniczo, warte ochrony oraz z niekorzystnymi warunkami zabudowy. Ciężko znaleźć uzasadnienie dla takiej propozycji - mówi Maciej Fijak z Akcji Ratunkowej dla Krakowa

Według urzędników, plan dopiero został wyłożony do wglądu mieszkańców; co nie oznacza, że zostanie przyjęty w takiej formie.

Musimy pogodzić interesy mieszkańców i interesy deweloperów. To jest teren inwestycyjny, część osób chce sprzedać te działki właśnie deweloperom. Nie jest powiedziane, że nie będzie tam terenów zielonych. Na przykład deweloper może zrobić parki kieszonkowe. My czekamy na wszystkie uwagi mieszkańców, oczywiście będziemy je brać pod uwagę i jest możliwość wprowadzania zmian w tym planie - mówi Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu

Jak wynika z danych opublikowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego, obecnie na obszarze objętym projektem planu zieleń nieurządzona zajmuje 21,24 ha, a zieleń urządzona (objęta istniejącymi planami) zajmuje 1,49 ha. Według projektu obszar zieleni nieurządzonej ma zostać zredukowany do zera, a wszystkie obszary zieleni łącznie mają zajmować 4,48 ha. Oznacza to spadek odsetka terenów zielonych na terenie objętym projektem z 29,11% do 5,73%. Dotyczy to głównie terenów sąsiadujących z potokiem Młynny Kobierzyński w południowej części obszaru.

W projekcie pozostawiono tam jedynie wąskie, niewielkie strefy zieleni graniczące bezpośrednio z korytem potoku. To podejście nie zasługuje na aprobatę już z założenia, niezależnie od dalszych szczegółowych uwag. Jest całkowicie sprzeczne z postulatem zrównoważonego rozwoju. Wynika z niego, że priorytetem miasta jest zabudowanie terenu mimo jego walorów przyrodniczych i mimo niekorzystnych warunków do zabudowy - dodaje Bohdan Widła

Uwagi do planu może składać każdy mieszkaniec Krakowa w następujący sposób:
- pocztą na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków
- elektronicznie: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym
- osobiście: wrzucając pismo do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Urzędu Miasta Krakowa lub – w przypadku uruchomienia

Odbędzie się również spotkanie i dyskusja dedykowane propozycjom przedstawionym w projekcie - 9 lipca 2020 r. od g. 16 w Urzędzie Miasta Krakowa (Rynek Podgórski 1, Sala Obrad im. Franciszka Maryewskiego).

Okolice ulicy Kobierzyńskiej w Krakowie do zabudowy

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Miasto proceduje plan zagospodarowania dla ulicy Kobierzyńskiej. Posłuchaj materiału Dominiki Baraniec