Ks. Isakowicz- Zaleski

i

Autor: https://www.prezydent.pl

Wiadomości

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski otrzyma pośmiertnie Order Orła Białego? Wojewoda złożył wniosek

2024-01-17 12:18

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar złożył do Kancelarii Prezydenta RP wniosek o pośmiertne nadanie ks. Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu Orderu Orła Białego, czyli najwyższego i najstarszego państwowego odznaczenia w Polsce. „Byłoby to należne zwieńczenie życiowej drogi Zmarłego” – napisał wojewoda.

Order Orła Białego dla ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Jest wniosek wojewody

We wtorek, 9 stycznia Stowarzyszenie „Wspólnota i Pamięć” poinformowało o śmierci ks. Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, który od dłuższego czasu zmagał się z nowotworem. 16 stycznia wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar złożył do Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wniosek o pośmiertne nadanie ks. Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu Orderu Orła Białego. Odznaczenie to jest najstarszym i najwyższym w Polsce. Order został ustanowiony 1 listopada 1705 roku, nie dzieli się na klasy i jest przyznawany za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczpospolitej Polskiej.

Zmarły niedawno Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski to osoba zasłużona w znamienitej działalności publicznej, charytatywnej i społecznej, a także działalności opozycyjnej. To człowiek, który swoje życiowe decyzje zawsze podejmował, mając na względzie służbę drugiemu człowiekowi. Był też wiernym kustoszem pamięci o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu. Dotychczas został już odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Zdecydowałem, że w uznaniu takiej postawy i pięknego świadectwa zawnioskuję do Pana Prezydenta RP o przyznanie Księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu pośmiertnie Orderu Orła Białego – mówi wojewoda Klęczar.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w czasach PRL był działaczem opozycji antykomunistycznej. Duchowny dbał także o pamięć Polaków zmarłych w wyniku ludobójstwa na Wołyniu (1943-1944). Ks. Isakowicz-Zaleski działał także w Fundacji im. Brata Alberta, będąc duszpasterzem osób z niepełnosprawnościami.

Zdecydowałem, że w uznaniu takiej postawy i pięknego świadectwa zawnioskuję do Pana Prezydenta RP o przyznanie Księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu pośmiertnie Orderu Orła Białego. Byłoby to należne zwieńczenie życiowej drogi Zmarłego. Dodam, że kwestię tę moi przedstawiciele omawiali ze współpracownikami oraz najbliższą rodziną Zmarłego. Złożony wniosek jest głosem najbliższego Księdzu Isakowiczowi-Zaleskiemu środowiska, zgodnym także z wolą Rodziny – dodał wojewoda małopolski.

Uroczystości pogrzebowe ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego rozpoczną się w czwartek, 18 stycznia o godz. 12:00 w Parafii św. Brata Alberta w Radwanowicach, w gminie Zabierzów.

Krynica-Zdrój przeżywa oblężenie podczas ferii. Miejscowość wygląda niezwykle malowniczo zimą

Express Biedrzyckiej - MAREK BOROWSKI