300 plus

i

Autor: pexels.com

Wiadomości

To już ostatni moment na złożenie wniosku o 300 plus. Kto może ubiegać się o dodatkowe pieniądze?

2023-12-14 14:14

30 listopada upłynie termin składania wniosków o świadczenie 300 plus. W Małopolsce ZUS wypłacił już łącznie 127,1 mln złotych w ramach tego programu. Kto może ubiegać się o dodatkowe pieniądze? Szczegóły na ten temat znajdziecie w naszym artykule.

Świadczenie 300 plus. Komu należy się 300 zł na "Dobry Start"?

Świadczenie 300 plus przyznawane w ramach programu "Dobry Start", przysługuje na każde dziecko w wieku do 20 lat. W przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością górny limit wiekowy wynosi 24 lata. Wnioski o świadczenie 300 plus można składać tylko do 30 listopada poprzez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych i bankowość elektroniczną.

W Polsce całkowita kwota przekazanego dofinansowania do wyprawki szkolnej na okres 2023/2024 wynosi niespełna 1,4 miliarda złotych. W Małopolsce rodzice złożyli ponad 293 tysiące wniosków na łączną kwotę 127,1 mln złotych.

Kiedy wypłaty programu "Dobry Start" 2023?

Wsparcie 300 plus przysługuje raz w roku, na dzieci, które uczą się w szkołach. Rodzice otrzymują pomoc finansową bez względu na osiągane przez nich dochody. Kwotę wsparcia w wysokości 300 złotych można przeznaczyć m.in. na zakup zeszytów do szkoły, podręczników czy też innych przedmiotów, niezbędnych podczas codziennej edukacji.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie 300 plus?

Wniosek o wsparcie 300 plus może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej, wniosek o świadczenie składa rodzic zastępczy lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie 300 plus?

Przyjmowanie wniosków o świadczenie 300 plus trwa od 1 lipca do 30 listopada.

Najrzadsze imiona nadawane dzieciom w Krakowie w 2023 roku

A. SOBOŃ: NIE MA PLANÓW WALORYZACJI 500 PLUS, ALE WYKLUCZYĆ TEGO NIE MOŻNA