Intercyza

i

Autor: Shutterstock

Wiadomości

Jak intercyza małżeńska wpływa na dziedziczenie spadku? Wiele osób totalnie o tym zapomina

2024-04-23 18:50

Intercyza małżeńska to nic innego jak umowa majątkowa zawarta pomiędzy mężem i żoną, której celem jest całkowite lub częściowe ograniczenie wspólności majątkowej. Co jednak w przypadku, kiedy jeden z współmałżonków umrze? Jak intercyza ma się do spadku? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

Czym jest intercyza?

Intercyza jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, którą małżonkowie mogą dobrowolnie zawrzeć, aby uregulować pod względem prawnym stosunki majątkowe. Na jej mocy część lub wszystkie dobra materialne, jak i niematerialne, które zostaną nabyte w trakcie trwania małżeństwa, nie wchodzą w skład wspólnego majątku małżonków. Wspólność majątkowa może zostać ograniczona całkowicie lub w sposób ograniczony, w zależności od woli małżonków.

Intercyza tym samym zabezpiecza prywatny majątek małżonków oraz wszystkie dobre materialne, które nabędą w trakcie trwania małżeństwa. Na mocy intercyzy możliwe jest wprowadzenie rozdzielności majątkowej, rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, wspólności ustawowej oraz wspólności rozszerzonej. Rodzaj intercyzy zależy od woli małżonków.

Kiedy intercyza przestaje być ważna?

Intercyza w świetle prawa jest w pełni ważna tylko w momencie, kiedy zostanie zawarta przed notariuszem w formie spisanego aktu notarialnego. Można ją zawrzeć przed ślubem lub już po jego zawarciu, w dowolnym momencie trwania małżeństwa. Aby intercyza została podpisana, konieczna jest zgoda obu małżonków. Intercyza obowiązuje przez cały okres trwania małżeństwa, chyba, że małżonkowie zadecydują inaczej.

Czy intercyza ma wpływ na dziedziczenie spadku?

Wiele osób zastanawia się, czy intercyza ma wpływ na dziedziczenie. Prawo polskie stawia sprawę jasno - intercyza nie ma wpływu na spadek, małżonek jest ustawowym spadkobiercą i ma prawo do dziedziczenia majątku po zmarłym małżonku. Rozdzielność majątkowa także nie ma wpływu na dziedziczenie ustawowe. Zmiany w tym zakresie może spowodować jedynie testament zmarłego, który może w nim jasno określić, kto ma dziedziczyć jego dobra. W przypadku, gdy małżonek nie zostanie uwzględniony w testamencie, ma prawo do zachowku w wysokości co najmniej połowy wartości udziału, jaki przysługiwałby mu w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Te polskie sieci handlowe odeszły już w zapomnienie. Kiedyś klienci uwielbiali robić tam zakupy

Kraków: W Sądzie Apelacyjnym rozpoczęła się rozprawa Roberta J. Oskarżonego o brutalne morderstwo i oskórowanie studentki Katarzyny Z.