Stary piec typu kopciuch

i

Autor: Piotr Hukalo/East News Do kiedy trzeba wymienić kopciucha?

Wiadomości

Do kiedy trzeba obowiązkowo wymienić starego kopciucha? Za przekroczenie terminu grozi 5 tys. zł kary

2023-11-30 7:27

Uchwały antysmogowe, czyli regulacje prawne uchwalone przez sejmiki wojewódzkie w celu poprawy jakości powietrza zaczęły obowiązywać w 14 województwach. Określają one czas, w którym w życie wchodzą ograniczenia czy zakazy używania najbardziej emisyjnych typów urządzeń lub też wymagania jakościowe dotyczące spalanego węgla czy drewna. W związku z tym warto wiedzieć, do kiedy maksymalnie trzeba wymienić stare piece, tzw. kopciuchy. Oczywiście można tego nie zrobić, ale jeśli dojdzie do kontroli, trzeba liczyć się z mandatem w wysokości nawet 5 tys. zł.

Co można palić i w czym? Oto, do kiedy trzeba wymienić kopciucha

Trzeba palić wszystkim, poza oczywiście oponami, powiedział we wrześniu 2022 roku prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński. Szczęśliwie dla naszego zdrowia większość samorządów w Polsce wbrew tym słowom wprowadziło tak zwane uchwały antysmogowe, które jasno określają w czym można spalać i co można spalać. Do kiedy trzeba wymienić stare piece, czyli kopciuchy? Portal symulatorogrzewania.pl dokonał szczegółowego przeglądu uchwał antysmogowych wprowadzonych w czternastu województwach. Wynika z niego, że:

 • do wiosny 2024 roku mieszkańcy województwa małopolskiego będą musieli pozbyć się kotłów niespełniających wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i kominków niespełniających kryteriów emisji ekoprojektu lub kryterium sprawności min. 80% (dodatkowo całkowity zakaz palenia węglem oraz drewnem);
 • w województwie świętokrzyskim do 1. lipca 2024 podlegają wymianie kotły spełniające wymogi emisji i sprawności klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012;
 • od 1 lipca 2024 roku mieszkańcy Wrocławia i całego województwa dolnośląskiego będą musieli pozbyć się kotłów i pieców niespełniających wymogów emisyjnych 3 klasy normy PN-EN 303-5:2012 (docelowo zakaz palenia węglem i częściowo drewnem);
 • do 1 stycznia 2024 roku mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego muszą pozbyć się kotłów niespełniających wymogów żadnej z klas emisji (3, 4, ani 5.) oraz pieców i kominków niespełniających wymogów Ecodesign (dodatkowo zakaz palenia węglem i drewnem w Bydgoszczy, Ciechocinku, Grudziądzu, Inowrocławiu, Nakle nad Notecią, Toruniu, Włocławku oraz w Wieńcu-Zdroju);
 • Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski: do 1 stycznia 2024 roku trzeba wymienić wszystkie piece za wyjątkiem kotłów spełniających wymogi emisyjne klasy 5. normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i kominków spełniających kryteria emisji i sprawności według ekoprojektu;
 • od 1. października 2023 roku w Warszawie obowiązuje zakaz ogrzewania węglem, natomiast w powiatach ościennych Warszawy ten zakaz wejdzie w życie od 1. stycznia 2028 roku;
 • województwie podkarpackim do 1 stycznia 2024 dla kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012; chodzi o piece zakupione przed 1 czerwca 2018 roku),
 • od 1. stycznia 2024 w Sopocie będzie obowiązywał zakaz palenia węglem i drewnem z jednym wyjątkiem: kominków spełniających wymogi dyrektywy Ecodesign
 • w województwie pomorskim (poza Sopotem) do 1. września 2024 podlegają wymianie kotły i kominki niespełniające wymogów emisyjnych na poziomie klasy 3. normy PN-EN 303-5:2012 lub nieposiadające żadnych dokumentów
 • do 1 stycznia 2024 mieszkańcy województwa śląskiego muszą pozbyć się kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012)
 • do 1 stycznia 2024 mieszkańcy województwa wielkopolskiego będą musieli pozbyć się kotłów niespełniających wymogów emisyjnych i sprawności żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012;
 • w województwie zachodniopomorskim kotły bezklasowe trzeba wymienić do końca 2023 roku.

Restrykcje są wprowadzone również w innych województwach, lecz powyżej zostały uwzględnione tylko te dotyczące 2024 roku. Mieszkańcy województwa łódzkiego na przykład będą musieli pozbyć się kotłów i pieców niespełniających wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012, ale dopiero do 1 stycznia 2025 roku.

Co grozi za niewymienienie pieca i za niedostosowanie się do zapisów uchwały antysmogowej? 

Za nieprzestrzeganie zapisów uchwały grożą kary finansowe. Jak można dowiedzieć się czytając na przykład uchwałę antysmogową wprowadzoną na Śląsku, zgodnie z art. 334 Prawa ochrony środowiska: kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy - 1000 zł.

Idealne miejsce na zimowy wypoczynek w Małopolsce. To niewielkie uzdrowisko było kiedyś łemkowską wsią [ZDJĘCIA]

Wieczorny Express - Szymon Krawiec