Nowe pojemniki na śmieci

2006-11-21 11:18

Dobre wiadomości z frontu walki o czystość naszą i waszą. Od 1 września na ulicach Krakowa stanie kolejnych kilkaset kompletów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Dobre wiadomości z frontu walki o czystość naszą i waszą. Od 1 września na ulicach Krakowa stanie kolejnych kilkaset kompletów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Miejsca ich usytuowania zostały wyznaczone na podstawie propozycji Rad Dzielnic oraz mieszkańców.

NAJNOWSZE