Miasto dzieciom

2006-11-21 11:18

Kraków zafundował bezpłatne przejazdy dla uczniów z rodzin wielodzietnych.<

Kraków zafundował bezpłatne przejazdy dla uczniów z rodzin wielodzietnych.

Aby dostać taki bilet należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające stan osobowy zainteresowanej rodziny i zameldowanie na pobyt stały na terenie Miasta Krakowa.

NAJNOWSZE