Dziś pokazy w Kłominie

2006-11-21 11:18

W dniach od 10 do 16 lipca br. na terenie ośrodka poligonowego Kłomino (okolice Bornego Sulinowa) zostaną zorganizowane i przeprowadzone ćwiczenia zgrywające dla jednostek formacji obrony cywilnej kraju pod kryptonimem \"Borne Sulinowo - Kłomino 2006\".

W dniach od 10 do 16 lipca br. na terenie ośrodka poligonowego Kłomino (okolice Bornego Sulinowa) zostaną zorganizowane i przeprowadzone ćwiczenia zgrywające dla jednostek formacji obrony cywilnej kraju pod kryptonimem \"Borne Sulinowo - Kłomino 2006\". Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. W ćwiczeniach udział weźmie 8 zagranicznych grup ratowniczych: 2 grupy z Niemiec, 2 grupy z Węgier, grupy z Holandii, Czech, Rosji i Ukrainy oraz grupy ratownicze PSP (poszukiwawczo-ratownicze, ratownictwa technicznego i wysokościowego), specjalistyczne grupy Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Wojska Polskiego, Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń oraz przedstawiciele Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Biura Ochrony Rządu, Polskiego Związku Alpinizmu, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 14 lipca przeprowadzone zostaną pokazy działań ratowniczych dla zaproszonych gości krajowych i międzynarodowych. W pokazach planowany jest udział Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Ludwika Doma, Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Władysława Stasiaka, Podsekretarza Stanu w MSWiA Pana Pawła Solocha, wojewodów i starostów, szefów współpracujących służb Komendanta Głównego Policji, Komendantów Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, Komendantów Wojewódzkich Policji i innych. Pokazy rozpocznie wizytowanie obozowiska, następnie odbędzie się prezentacja działań ratowniczych na obiekcie Kłomino. 14 lipca, o godz. 16.00, odbędą się pokazy sprawności zagranicznych zespołów ratowniczych, specjalistycznych grup ratowniczych PSP, pododdziałów Policji i Sił Zbrojnych RP dla mieszkańców Bornego Sulinowa i turystów.

NAJNOWSZE