Give!

Give!

Give! - TEKST PIOSENKI

Love, peace, harmony
Give it all you can
Help a friend, help a stranger
Help your fellow man
Things you recieved
From the day you were decieved
Are on rent, lend, lease
This greed is got to cease

You may think part is free
But sorry I must disagree
To walk and talk is all we need
Got to make your contributions to the world
So give

Give the sun a reason
Give the sun a reason to smile
Give the world a reason to turn
And the reason for the love
Give the trees a reason
Give the rivers a reason to flow
Give the birds a reason to sing
Take this jack never scheme

To burn...
To turn...

Joy, truth, unity
Give it let it roll
This friuts we are reaping
Are the seeds that we sowed
We, you, me too
Everybody now
Give a share everywhere
Always keep it there

You may think part is free
But sorry I must disagree
To walk and talk is all we need
Got to make your contributions to the world
So give

Give the sun a reason (to shine)
Give the child a reason to smile (to smile)
Give the world a reason to turn (to turn)
And the reason for the love (to burn)
Give the trees a reason (to grow)
Give the rivers a reason to flow (to flow)
Give the birds a reason to sing (to sing)
Take this jack never scheme

Reasons to joy
Reasons to turn
Reasons to grow

Give the sun a reason (to shine)
Give the child a reason to smile (to smile)
Give the world a reason to turn (to turn)
And the reason for the love (to burn)
Give the trees a reason (to grow)
Give the rivers a reason to flow (to flow)
Give the birds a reason to sing (to sing)
Take this jack never scheme
Miłość, pokój, harmonia
Daj to wszystko, co możesz
Pomóż przyjacielowi, pomóż nieznajomemu
Pomóż twojemu bliźniemu.
Rzeczy, które otrzymałeś
Od dnia, który oszukiwałeś
Są rozdarte, pożyczone
Ta chciwość musi ustać

Możesz myśleć, że to rozstanie jest za darmo
Ale, przepraszam, muszę zaprzeczyć.
Spacerować i rozmawiać jest wszystkim, czego potrzebujemy
Musisz przyczynić się temu światu,
Więc daj

Daj słońcu przyczynę
Daj słońcu przyczynę do uśmiechu
Daj światu przyczynę, aby zawrócić
I przyczynę, aby kochać
Daj drzewom przyczynę
Daj rzekom przyczynę, aby płynąć
Daj ptakom przyczynę do śpiewania
Udźwignij to, nigdy nie spiskuj

Aby spłonąć...
Aby zawrócić...

Radość, prawda, jedność
Daj temu się toczyć
Te owoce, które zbieramy
Są nasionami, które zasialiśmy.
My, wy, ja też
Wszyscy teraz
Weźcie udział, wszędzie
Zawsze w tym trwajcie, tam

Możesz myśleć, że to rozstanie jest za darmo
Ale, przepraszam, muszę zaprzeczyć.
Spacerować i rozmawiać jest wszystkim, czego potrzebujemy
Musisz przyczynić się temu światu,
Więc daj

Daj słońcu przyczynę (aby świecić)
Daj słońcu przyczynę do uśmiechu
Daj światu przyczynę, aby zawrócić
I przyczynę, aby kochać
Daj drzewom przyczynę (aby rosnąć)
Daj rzekom przyczynę, aby płynąć
Daj ptakom przyczynę do śpiewania
Udźwignij to, nigdy nie spiskuj

Przyczyny do radości
Przyczyny do nawrócenia
Przyczyny do rośnięcia

Daj słońcu przyczynę (aby świecić)
Daj słońcu przyczynę do uśmiechu
Daj światu przyczynę, aby zawrócić
I przyczynę, aby kochać
Daj drzewom przyczynę (aby rosnąć)
Daj rzekom przyczynę, aby płynąć
Daj ptakom przyczynę do śpiewania
Udźwignij to, nigdy nie spiskuj

Autorzy utworu: Shaun Baker, Sebastian Wolter
NAJNOWSZE