Lose Yourself

Lose Yourself - TEKST PIOSENKI

Look, if you had one shot, one opportunity
To seize everything you ever wanted-One moment
Would you capture it or just let it slip?

His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy
There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti
He's nervous, but on the surface he looks calm and ready
To drop bombs, but he keeps on forgettin
What he wrote down, the whole crowd goes so loud
He opens his mouth, but the words won't come out
He's chokin, how everybody's jokin now
The clock's run out, time's up over, bloah!
Snap back to reality, Oh there goes gravity
Oh, there goes Rabbit, he choked
He's so mad, but he won't give up that
Is he? No
He won't have it , he knows his whole back city's ropes
It don't matter, he's dope
He knows that, but he's broke
He's so stacked that he knows
When he goes back to his mobile home, that's when it's
Back to the lab again yo
This whole rap shit
He better go capture this moment and hope it don't pass him

[Hook:]
You better lose yourself in the music, the moment
You own it, you better never let it go
You only get one shot, do not miss your chance to blow
This opportunity comes once in a lifetime yo

The soul's escaping, through this hole that it's gaping
This world is mine for the taking
Make me king, as we move toward a, new world order
A normal life is borin, but superstardom's close to post mortar
It only grows harder, only grows hotter
He blows us all over these hoes is all on him
Coast to coast shows, he's know as the globetrotter
Lonely roads, God only knows
He's grown farther from home, he's no father
He goes home and barely knows his own daughter
But hold your nose cuz here goes the cold water
His hoes don't want him no mo, he's cold product
They moved on to the next schmoe who flows
He nose dove and sold nada
So the soap opera is told and unfolds
I suppose it's old potna, but the beat goes on
Da da dum da dum da da

[Hook]

No more games, I'ma change what you call rage
Tear this mothafuckin roof off like 2 dogs caged
I was playin in the beginnin, the mood all changed
I been chewed up and spit out and booed off stage
But I kept rhymin and stepwritin the next cypher
Best believe somebody's payin the pied piper
All the pain inside amplified by the fact
That I can't get by with my 9 to 5
And I can't provide the right type of life for my family
Cuz man, these goddam food stamps don't buy diapers
And it's no movie, there's no Mekhi Phifer, this is my life
And these times are so hard and it's getting even harder
Tryin to feed and water my seed, plus
See dishonor caught up bein a father and a prima donna
Baby mama drama's screamin on and
Too much for me to wanna
Stay in one spot, another jam or not
Has gotten me to the point, I'm like a snail
I've got to formulate a plot fore I end up in jail or shot
Success is my only mothafuckin option, failure's not
Mom, I love you, but this trail has got to go
I cannot grow old in Salem's lot
So here I go is my shot.
Feet fail me not cuz maybe the only opportunity that I got

[Hook]

You can do anything you set your mind to, man

Tłumaczenie:

Słuchaj, jeśli masz cel i okazje jedyną w życiu,
by ziścić każde swe marzenia,
chwile, która wszystko zmieni,
chwytaj ją.

Jego dłonie się pocą, słabe kolana, ciężkie ramiona
Tam już zwymiotował na swój sweterek, spagatti mamy
Jest nerwowy, ale na powierzchni wygląda spokojnie i gotowy
By rzucić rytmy, ale wciąż zapomina
Co napisał, cały tłum się wznosi tak
On otwiera usta, ale słowa nie opuszczą ich
Dławi się, tak każdy robi sobie jaja
Zegar dobiegł końca, koniec czasu, blaah!
Trzaśnięty z powrotem do rzeczywistości, O tam jest powaga
O, tam jest Królik, udławił się
Jest wściekły tak, ale nie podda się temu
Czy jest? Nie
Nie będzie tego miał, wie o wszystkich jego miasta linkach
Nie ma to znaczenie, spoko jest
Wie o tym, ale wyłamał się
Jest w takim dołku że wie
Jak pójdzie z powrotem do swojego domu na kółkach, to jest kiedy to będzie
Znowu z powrotem do roboty, ta
To całe gówno rapu
Lepiej by wykorzystał ten moment i miał nadzieje że go nie ominie

Refren:
Lepiej wtop się w muzykę, w moment
Który posiadasz, lepiej nie daj mu odejść
Dostałeś tylko jeden strzał, nie strać rozdmuchnięcia tej szansy
Ta szansa pojawia się tylko jeden raz w życiu,

Dusza ucieka, przez tą dziurę która jest rozdziawiona
Ten świat należy do mnie do gadania
Uczyń mnie królem, jak ruszamy w kierunku, nowego świata porządku
Zwykłe życie nudzi, bycie gwiazdą jest bliskie do po śmierci
Tylko rośnie w siłę, rośnie temperatura
On zdmuchuje nas wszystkich nad te dziwki wszystko jest na nim
Brzeg do brzegu pokazuje, że jest znany jako obieżyświat
Samotne drogi, Bóg tylko wie
Oddalił się od domu, nie jest ojcem
Przychodzi do domu i ledwo zna swą własną córkę
Ale przytrzymaj nos bo idą zimne wody
Jego szefowie nie chcą go więcej, o nie, jest zimnym produktem
Przenieśli się na następnego kolesia co unosi się
On nurkuje nosem w dół i nie sprzedaje nic
Więc "soap opera" poinformowana jest i rozkłada się
Wydaję mi się że to stary partner, ale rytm wciąż dudni
Da da dum da dum da da

Refren

Żadnych gier, Zmienię się co ty nazywasz rage
Rozedrze ten skurwysyński dach tak jak 2 uwiązane psy
Grałem na początku, nastrój wszystko zmienił
Zostałem wyrzuty i wypluty i wygwizdany na scenie
Ale ciągle rymowałem i wkroczyłem w następny szyfr
Najlepsza wiara jak ktoś płaci "pied piper"
Ale ból w środku wzmocniony przez fakt
Że nie mogę dostać się z moim 9 na 5
I nie mogę zaoferować właściwy typ życia dla mojej rodziny
Bo człowieku, te pojebane kartki nie kupują pieluszek
A to nie film, nie ma Mekhi Phifera, to moje życie
A wszystkie czasy są ciężkie i robią się jeszcze cięższe
Próbując nakarmić i napoić me nasiona, plus
Widzisz hańba dogoniła mnie jako ojca i "prima donna"
Dziecko mamy dramat wciąż krzyczy i
Zbyt dużo sobie chcę
Zostań w jednym punkcie, kolejny korek czy nie
Doprowadził mnie do rzeczy, Jestem jak ślimak
Muszę uknuć jakiś spisek zanim skończę we więzieniu lub zastrzelony
Sukces jest moim jedyną jebaną opcją, niepowodzenie nie
Mamo, kocham cię, ale ten szlak musiał być
Nie mogę rosnąć stary na Salema szczęściu
Więc teraz idę, jest mój strzał
Stopy mnie zawodzą bo może to jedyna szansa którą otrzymałem

Refren

Wszystko możesz zrobić o czym zadecydujesz, człowieku
Autorzy utworu: Bass, Mathers, Resto