Wigilia 2022 w TVP, Polsacie i TVN. Jakie filmy i koncerty w telewizji?

2022-12-09 13:39 Adrian Rybak
Wigilia 2022 w telewizji
Autor: Unsplash.com/joshherreraphoto Wigilia 2022 - jakie filmy w TVP, Polsat i TVN?

Wigilia 2022 już nadchodzi. 24 grudnia razem z naszymi rodzinami zasiądziemy do stołu, aby wspólnie świętować narodziny Chrystusa. To też okazja do odpoczynku i wiele osób decyduje się na relaks przed telewizorem. Co w tym roku przygotowały najważniejsze stacje? Mamy listę filmów i koncertów, które pokażą TVP, Polsat i TVN.

Wigilia 2022 będzie nie tylko okazją do spotkania z najbliższymi i do najedzenia się wieloma smakołykami, ale także do odpoczynku przed telewizorem. Święta Bożego Narodzenia zawsze są czasem, kiedy polskie stacje telewizyjne oferują najlepsze propozycje. Mowa głównie o takich kanałach jak TVP1, TVP2, Polsat i TVN. Zobaczymy zarówno filmy o tematyce świątecznej, kinowe hity, jak i koncerty, podczas których gwiazdy zaśpiewają tradycyjne polskie kolędy. Mamy dla was listę programów, które już 24 grudnia będzie można znaleźć na antenach najważniejszych stacji telewizyjnych. Znajdziecie ją niżej.

Piosenki świąteczne wszech czasów. Tych hitów nie może zabraknąć w Boże Narodzenie!

Wigilia 2022 - TVP1

 • 6:00 - Ro­dzin­ne ko­lę­do­wa­nie na Ja­snej Gó­rze
 • 9:10 - Dzień dziś we­so­ły... - kon­cert ko­lęd w ba­zy­li­ce ka­te­dral­nej Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny w Pel­pli­nie
 • 10:25 - Płyń, ko­lę­do! - wiel­ki kon­cert ko­lęd
 • 11:25 - "Gdy się Chry­stus ro­dzi..." - ko­lę­dy na Ja­snej Gó­rze
 • 12:35 - Gwiaz­dy ko­lę­du­ją w Za­ko­pa­nem
 • 13:25 - Ro­dzin­ne ko­lę­do­wa­nie na Ja­snej Gó­rze
 • 17:35 - Chwa­ła na wy­so­ko­ści, a po­kój na zie­mi - kon­cert ko­lęd z udzia­łem pa­ry pre­zy­denc­kiej
 • 19:30 - Uro­czy­sta pa­ster­ka z Wa­ty­ka­nu z udzia­łem pa­pie­ża Fran­cisz­ka
 • 23:55 - Pa­ster­ka z ko­ścio­ła pw. Mat­ki Bo­żej Ja­sno­gór­skiej na Ba­chle­dów­ce
Najlepsze świąteczne piosenki. Dzięki nim poczujesz magię świąt

Wigilia 2022 - TVP2

 • 6:20 - Po­moc­nik świę­te­go Mi­ko­ła­ja i ma­gicz­ne płat­ki śnie­gu
 • 16:20 - Świę­ta pach­ną­ce mi­ło­ścią
 • 18:30 - Kie­dy za­kwit­ną gwiaz­dy
 • 20:55 - Świą­tecz­ne prze­zna­cze­nie
 • 22:40 - Ho­tel pod szczę­śli­wą gwiaz­dą

Wigilia 2022 - Polsat

 • 7:40 - Chri­st­mas Let­ter
 • 8:20 - Pierw­sza gwiazd­ka
 • 10:40 - Świą­tecz­na go­rącz­ka
 • 12:40 - Gó­ral­skie ko­lę­do­wa­nie "Za­ja­śnia­ła gwioz­dec­ka nad Ta­tra­mi"
 • 13:40 - Wiel­kie ko­lę­do­wa­nie z Pol­sa­tem - La­sek Bie­lań­ski
 • 14:40 - Wiel­kie ko­lę­do­wa­nie z Pol­sa­tem - Ma­riań­skie Po­rze­cze
 • 15:40 - Go­lec uOr­kie­stra ko­lę­do­wa­nie z Ja­nem Paw­łem II w Mi­lów­ce
 • 16:50 - Wiel­kie ko­lę­do­wa­nie z Pol­sa­tem 2022
 • 20:00 - Ke­vin sam w do­mu
 • 22:15 - Dla­cze­go on?

Wigilia 2022 - TVN

 • 13:10 - Kung Fu Pan­da: Świę­ta, świę­ta i Po
 • 13:45 - Jack Frost
 • 15:50 - Tar­zan: Le­gen­da
 • 20:00 - Pa­da Shrek
 • 20:25 - Li­sty do M. II
 • 22:35 - Miss Agent
Nasi Partnerzy polecają
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
NAJNOWSZE