Kudowska, Krynicka i Przyłubska będą wybudowane. Mieszkańcy powinni zobaczyć wstępne projekty!

2021-07-19 12:10 Dorota Lakner
Konsultacje dotyczące budowy ulic
Autor: UM Bydgoszcz

3 ulice w Opławcu i Łęgnowie Wsi zyskają twarde nawierzchnie. Miasto przygotowuje się do budowy, ale wcześniej chce poznać opinie mieszkańców. Można zgłaszać uwagi, które na tak wczesnym etapie mogą zostać uwzględnione.

Koncepcje budowy powstały dla ulic Kudowskiej i Krynickiej w Opławcu oraz ul. Przyłubskiej w Łęgnowie Wsi. Miastu zależy, by nowa infrastruktura jak najlepiej spełniała oczekiwania mieszkańców, dlatego czeka na uwagi. Zaakceptowane wnioski zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej.

Konsultacje zakończą się 31 lipca br. Mają zasięg ogólnomiejski, skierowane są do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Swoje opinie mieszkańcy mogą wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej (w wersji elektronicznej dostępnej na stronie TUTAJ lub przekazać na adres korespondencyjny ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz).

Dodatkowo we wtorek 20 lipca o godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie on-line dla mieszkańców na profilu Bydgoskie Konsultacje na Facebooku.

Pieszojezdnia na ul. Kudowskiej

Ulica Kudowska zyska twardą nawierzchnię na odcinku ok. 220 metrów, została zaprojektowana jako pieszojezdnia z betonowej kostki. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojść do posesji. Deszczówka zostanie odprowadzona do wybudowanej wcześniej kanalizacji.

Ul. Krynicka z wyniesionym skrzyżowaniem

W  Opławcu planowane jest też utwardzenie ul. Krynickiej, stanowiącej dojazd do ul. Sanatoryjnej, która została zbudowana w poprzedniej edycji wieloletniego programu utwardzania ulic. Pieszojezdnia powstanie na długości około 200 metrów. Skrzyżowanie z ul. Letniskową  będzie miało formę wyniesioną, co poprawi bezpieczeństwo.

Ażury na ul. Przyłubskiej

Koncepcja utwardzenia kolejnego odcinka ul. Przyłubskiej zakłada wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych. Powstanie on na długości około 600 metrów (łącznie z sięgaczem w kierunku zachodnim). Jezdnia będzie wyposażona w część dedykowaną pieszym, pobocza oraz zjazdy. Funkcjonować będzie odwodnienie powierzchniowe. W poprzednich latach utwardzony został początkowy odcinek ulicy od strony ul. Toruńskiej.