W Braniewie przeprowadzono kolejną udaną akcję poboru krwi

2021-05-06 10:02 as
zbiórka krwi
Autor: KP PSP Braniewo W Braniewie przeprowadzono kolejna udaną akcję poboru krwi

W akcji uczestniczyli pracownicy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Braniewie, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sympatycy pożarnictwa.

Pracownicy Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Elbląga zainstalowali sprzęt niezbędny do poboru krwi w świetlicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP.

Łącznie na apel strażaków dotyczący akcji honorowego krwiodawstwa odpowiedziało ponad 30 strażaków. Podczas akcji zebrano ponad 13 litrów życiodajnego płynu.

To już kolejna akcja związana z poborem krwi zorganizowana przez braniewskich strażaków. Obecna edycja poboru krwi została przeprowadzona z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego.

Podpalił się w sypialni rodziców