Egzamin zawodowy 2020 CKE: Odpowiedzi, arkusze, rozwiązania. Kiedy wyniki online?

2020-01-08 19:56 hz
Egzamin zawodowy 2020 CKE. Arkusze, klucz odpowiedzi, rozwiązania, przecieki
Autor: pixabay.com Egzamin zawodowy 2020 - 10 stycznia. Gdzie szukać odpowiedzi? Sprawdź arkusze online

Egzamin zawodowy 2020 odbędzie się już 10 stycznia. Zastanawiasz się, gdzie szukać odpowiedzi? Arkusze, rozwiązania zadań oraz klucz będą dostępne online. Sprawdź, kiedy i gdzie ich szukać.

Pisemny egzamin zawodowy 2020 już w styczniu. Dla wielu uczniów to przepustka do pracy w zawodzie - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe decydujący o ich przyszłości. Harmonogram tegorocznych testów przewiduje, że odbędą się one już 10 stycznia. Co trzeba pamiętać przed egzaminem?

Egzamin zawodowy składa się z 2 etapów:

 1. pisemnego (który składa się z dwóch części),
 2. praktycznego.

Etap pisemny przeprowadzany jest w szkole, którą ukończył zdający. Ma formę testu i składa się z 2 części, podczas których zdający rozwiązuje:

 • w części I – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie,
 • w części II – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Etap praktyczny egzaminu przeprowadzany w ośrodku egzaminacyjnym polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

Najwięcej pytań wzbudzają zawsze odpowiedzi i przecieki. Czy do Internetu wyciekły jakieś arkusze, rozwiązania zadań lub klucz? Z pewnością można je będzie znaleźć w sieci, jednak po zakończeniu oficjalnych egzaminów. Mało prawdopodobne, że pojawią się tam wcześniej.

Zastanawiasz się, gdzie ich szukać? Dowiedz się, czytając dalej.

CKE Egzamin zawodowy 2020. Jak wygląda? Arkusze, klucz odpowiedzi, rozwiązania zadań na egzaminie

Egzaminy zawodowe w sesji styczeń - luty rozpoczną się 9 stycznia i potrwają do 15 lutego 2020. Ich harmonogram jest następujący:

 • Model "d" - 9 stycznia 2020 r.,
 • Część pisemna - 10 stycznia 2020 r.
 • Model "w", "wk" i "dk" - od 11 stycznia do 15 lutego 2020.

Jak wygląda część pisemna egzaminu zawodowego? W 2020 roku nic się nie zmienia - cz. pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających 4 odpowiedzi do wyboru. Tylko jedna z nich jest prawidłowa. ‎Część pisemną uczniowie zdają na wydrukowanych papierowych arkuszach lub przy komputerach.

Jak wygląda część praktyczna? Egzamin zawodowy zakłada, że trwa ona nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Przeprowadzana jest w formie testu praktycznego: zdający otrzymuje arkusz i wypełnia go na stanowisku. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ 

Egzamin zawodowy 2020 CKE. Co zrobić, żeby zdać? Ile trzeba mieć punktów?

Aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać:‎

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Egzamin zawodowy CKE: Co można mieć na egzaminie?

Jak się przygotować do części pisemnej egzaminu zawodowego 2020?

Po pierwsze, każdy przystępujący do testu powinien wziąć ze sobą długopis z czarnym wkładem lub pióro. Przyda się także prosty kalkulator. 

Po drugie, na część praktyczną uczniowie przygotowują się w zależności od tego, na jaką kwalifikację zdają. Co innego weźmie fryzjer, co innego budowlaniec.

Czy istnieje jakaś uniwersalna lista tego, co można mieć na egzaminie zawodowym 2020? CKE zaznacza, że warto pamiętać o takich rzeczach jak:

 • ołówki
 • gumki
 • linijki
 • temperówki,
 • cyrkle i inne przybory kreślarskie,
 • chusteczki higieniczne.

Egzamin zawodowy 2020. Kiedy wyniki? Harmonogram, arkusze, klucz odpowiedzi

Kiedy będą wyniki egzaminu zawodowego 2020? Dobrą informacją jest, że dla części pisemnej i praktycznej przewidziano ten sam termin. Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń - luty 2020 przypada na 20 marca 2020 roku. Wówczas wyniki egzaminu zawodowego trafią również do szkół.

Każdy uczeń sprawdzi również wyniki w internecie - online na stronie cke.gov.pl. Informacje o tym, jak to zrobić, a także potrzebne dane, otrzyma w swojej szkole.