Kępa Mieszczańska: prace w parku rozpoczęte. Co się zmieni?

2021-04-19 16:31 A.F
Rozpoczęły się prace nad Parkiem na Kępie Mieszczańskiej. Będzie sporo zieleni
Autor: pixabay.com Rozpoczęły się prace nad Parkiem na Kępie Mieszczańskiej. Będzie sporo zieleni

Nowy centralny park Wrocławia na Kępie Mieszczańskiej ma trafić do realizacji w 2022 r. Pierwszy etap parku wrocławianie wybrali w głosowaniu Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Koszt jego realizacji to ok. 2 mln złotych. W tym roku mieszkańcy złożyli już także projekt następnego etapu. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk udostępnił na swoim profilu wizualizacje tego przedsięwzięcia. Zobaczcie poniżej.

Miasto w 2020 r. – we współpracy z mieszkańcami – opracowało koncepcję parku na Kępie Mieszczańskiej. Uwzględnia ona propozycje przedstawione przez wrocławian w trakcie konsultacji społecznych: m.in. zazielenienia terenu oraz dodatkową infrastrukturę, m.in. strefy zabaw czy urządzenia sportowe.

Mieszkańcy chcieli także otwarcia parku na Odrę i zagospodarowania terenu położonego przy brzegu oraz połączenia za pomocą kładek z sąsiednimi osiedlami: Nadodrzem oraz Szczepinem.

– Na przygotowany projekt miały wpływ sugestie z trzech stron, czyli przedstawicieli miasta, mieszkańców zrzeszonych w grupie „Park na Kępie Mieszczańskiej” oraz deweloperów budujących na Kępie Mieszczańskiej – wyjaśnia portalowi www.wroclaw.pl Monika Glińska, liderka konsultacji społecznych prowadzonych z imienia Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich.

Nowy centralny park Wrocławia będzie terenem z wyznaczonymi strefami rekreacyjno-wypoczynkowymi, które powstaną przy zachowaniu zaproponowanego układu ścieżek, ciągów pieszo-rowerowych, co umożliwi swobodną komunikację po całym parku. Strefy mają być odpowiednio oddalone od zabudowy mieszkaniowej, aby hałas nie był uciążliwy dla żyjących tam osób.

Czterohektarowy park na Kępie Mieszczańskiej to jedna z inwestycji, które miasto zrealizuje na dwóch działkach kupionych od Agencji Mienia Wojskowego w sierpniu 2020 r. Za obie nieruchomości Wrocław zapłacił wojsku prawie 6 milionów złotych.

– To wyjątkowa rzecz w skali kraju, by w sercu metropolii znaleźć działkę 4 hektarową, która będzie przeznaczona pod ogólnodostępną zieleń i tereny rekreacyjne. To może być nasz Central Park. Dla porównania: nowy park Mieszczański będzie dwukrotnie większy od parku Staromiejskiego – mówił podczas podpisywania aktu notarialnego prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.