Zakończył się egzamin ósmoklasisty 2022 z języka obcego, ostatni z trzech pisemnych. Kiedy wyniki?

i

Autor: Canva.com Zdjęcie poglądowe

Zakończył się egzamin ósmoklasisty 2022 z języka obcego, ostatni z trzech pisemnych. Kiedy wyniki?

2022-05-26 13:29

Zakończył się egzamin dla ósmoklasisty z języka obcego – trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej. Wszystkie trzy to egzaminy pisemne.

Egzamin z języka obcego rozpoczął się w czwartek o godz. 9.00. Trwał 90 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 135 minut.

"Egzamin przebiegł spokojnie" – powiedział PAP dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik po zakończeniu egzaminu. Jeszcze w czwartek CKE i okręgowe komisje egzaminacyjne mają ujawnić na swoich stronach internetowych arkusze rozwiązywane przez uczniów.

Egzamin ósmoklasisty jest trzydniowy. W pierwszym dniu był egzamin z języka polskiego, w drugim – z matematyki, w trzecim – z wybranego języka obcego nowożytnego. Do egzaminu przystąpiło ponad 502,6 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych w całym kraju, a także ok. 7,1 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Jak podała CKE, największa grupa ósmoklasistów – 97,5 proc. zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpiło 2,2 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminów z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpiło łącznie 0,3 proc. ósmoklasistów.

Wśród zdających egzamin uczniów będących obywatelami Ukrainy największa grupa – 73,7 proc. zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język rosyjski. Deklaracje przystąpienia do egzaminu z tego języka złożyło 25,3 proc. uczniów obywateli Ukrainy. Deklaracje przystąpienia do egzaminów z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego) złożył łącznie 1 proc. z wszystkich zgłoszonych do egzaminu ósmoklasisty uczniów obywateli Ukrainy.

Egzamin ósmoklasisty 2022 - kiedy wyniki?

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty poznamy 1 lipca br. Tego samego dnia uczniowie będą mogli poznać swoje indywidualne wyniki za pośrednictwem ZIU (aplikacji przygotowanej na zlecenie resortu edukacji, która pozwala uczniom sprawdzać uzyskane przez siebie wyniki egzaminów państwowych). Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają tydzień później – 8 lipca br.

Egzamin ósmoklasisty - kto musiał do niego przystąpić?

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i w czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 13-15 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Bóbr w wielkim mieście. Dzięki policjantom wrócił do domu
Bóbr w wielkim mieście. Dzięki policjantom wrócił do domu