arkusz, matura

i

Autor: pixabay.com

Wyniki matur 2021. Uczniowie w totalnym szoku! Ilu maturzystów oblało?

2021-07-05 11:09

Nastał dzień, na który czekali wszyscy tegoroczni maturzyści. Dziś rano (5 lipca) maturzyści poznali wynik matur 2021. Jak można się było spodziewać, nie wszyscy są zachwyceni otrzymaną przez siebie liczbą punktów z poszczególnych części egzaminu. Ilu maturzystów oblało?

Wyniki matur są już dostępne indywidualnie dla każdego zdającego i zdającej w systemie Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych od godz. 8:30. W założeniu można je szybko i wygodnie sprawdzić w internecie, dzięki dostępowi z unikalnym hasłem i loginem dla każdego zdającego. Aby je wyświetlić, należy wejść do specjalnego systemu OKE, wybrać zakładkę "uczeń", podać swój numer PESEL (login) oraz hasło. Wtedy powinny pojawić się indywidualne rezultaty. 

Podczas poniedziałkowej konferencji padły liczby, na które wielu z nas czekało. 5 lipca Odbyła się konferencja wiceministra edukacji i nauki Tomasza Rzymkowskiego oraz dyrektora CKE Marcina Smolika. Jak wypadły tegoroczne egzaminy dojrzałości?

Wyniki matur 2021. Uczniowie w totalnym szoku! Ilu maturzystów oblało?

„Maturę zdało 74,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 17,7 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu”

- podała w poniedziałek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 81 proc., a prawo do poprawki ma 13,2 proc. W technikum zdało 64 proc., a prawo do poprawki ma 24,9 proc.  Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Jeżeli nie zdał dwóch – dopiero za rok.

7,8 proc. tegorocznych absolwentów nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu. Wśród absolwentów liceów takie osoby stanowią 5,8 proc., wśród absolwentów techników - 11,1 proc. - usłyszeliśmy podczas poniedziałkowej konferencji.

Wyniki matur 2021. Uczniowie w totalnym szoku! Ilu maturzystów oblało?

Jak jak w latach ubiegłych maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie było w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawali je tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą. Nie było też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli z przedmiotu do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

Matura 2021 odbyła się w dniach 4-20 maja tego roku. Była to druga edycja, która miała miejsce w trakcie pandemii koronawirusa, ale pierwsza, którą poprzedził rok szkolny realizowany w zdecydowanej większości w trybie zdalnym bądź hybrydowym. Poszczególne egzaminy zostały zaś zorganizowane w ścisłym reżimie sanitarnym. 

Sonda
Matura 2021 - czy jesteś zadowolony z wyników?
Matura z matematyki. Jak poszło maturzystom z Bydgoszczy?