POŻAR

Strażacy z większości Europy walczą w Grecji z pożarami. Wiemy, ilu ich jest

2023-07-26 20:19

Od 18 lipca państwa Unii Europejskiej wysłały blisko 500 strażaków do Grecji w celu udzielenia wsparcia w zwalczaniu pożarów. Pomoc została również skierowana do Tunezji.

Oba kraje śródziemnomorskie aktywowały unijny mechanizm ochrony ludności, na który odpowiedziały następujące państwa: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Francja, Włochy, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja oraz Serbia.

W Grecji rozmieszczono ponad 490 strażaków oraz 7 samolotów w różnych rejonach kraju. Program mapowania satelitarnego Copernicus, prowadzony przez Unię Europejską, umożliwia ocenę szkód na kilku obszarach w regionie Attyki oraz na Rodos.

Dwa samoloty Canadair z Hiszpanii zostały skierowane do północno-zachodniej Tunezji. Pożary, które są podsycane przez suchą i upalną pogodę, stanowią poważne zagrożenie dla życia, źródeł utrzymania i ekosystemów w całym basenie Morza Śródziemnego.

Flota unijnego mechanizmu rescEU składa się z 10 średnich samolotów-amfibii (typu Canadair), 14 lżejszych statków powietrznych oraz czterech śmigłowców. Te różnorodne jednostki zostały przygotowane, aby szybko reagować na różnego rodzaju klęski żywiołowe i sytuacje awaryjne, zapewniając pomoc i wsparcie humanitarne w regionie, w tym w walce z pożarami lasów i innymi katastrofami naturalnymi.

Aby lepiej przygotować się do udzielania pomocy państwom członkowskim w obecnym sezonie pożarów lasów, Unia Europejska wzmocniła swoje Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego poprzez utworzenie specjalnego zespołu wsparcia. Jego zadaniem jest monitorowanie, przewidywanie i wczesne podejmowanie działań w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, w tym pożarów lasów. Dzięki temu zwiększeniu zdolności reakcji i współpracy, UE jest lepiej przygotowana do skutecznego reagowania na kryzysy i udzielania niezbędnej pomocy, gdy kraje członkowskie jej potrzebują.

Tragiczna sytuacja pożarowa w Grecji. Na pomoc ruszyli strażacy z Krakowa